NTV

Sesinizi duyurun!

Türkiye

Birleşmiş Milletler Seal the Deal (İşi bitir) adlı bir imza kampanyası yürütüyor. Kampanya ile toplanan imzalar Kopenhag'da liderlere iletilecek...

İşte kampanyanın çağrı metni...

Biz dünya insanlarının politik liderlerden talepleri:

- Kesin, eşitlikçi ve etkili bir anlaşma üzerinde uzlaşın...

- 2020 itibarıyla sera gazı emisyonlarının azaltılması için bağlayıcı hedefler belirleyin..

- İklim değişikliğinden etkilenen ülkelerde yaşayanları korumak için bir sistem geliştirin...

- Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine adapte olmasına destek olun...