Hibe Programı ile Seyhan Havzası’nda yaşayan halkın ve kurumların; değişen iklim koşullarının olumsuz etkilerini azaltmak ve iklim değişikliğine uyum kapasitelerini geliştirmek amaçlanıyor.

Seyhan Havzası’nda Topluma Dayalı İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı Kavramsal Teklif Çağrısı; Kayseri, Niğde ve Adana’daki bireyler ve kar amacı güden özel şirketler dışında tüzel kişiliklerin tümüne açık. Hibe projelerinin büyüklükleri en az 30.000 ve en fazla 140.000 Amerikan Doları tutarında olacak ve tamamı Hibe Programı kaynaklarından karşılanacak. Hibe projelerinin süresi ise en az 3 ay, en fazla 12 ay olacaktır.

Hibe Programı için son başvuru tarihi 9 Temmuz 2009.