TBMM 40 stenograf yardımcısı alacak

TBMM sınavla 40 stenograf yardımcısı alacak. KPSS'den 70 puan ve üzeri alan adaylar ayrıca yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak.

Anadolu Ajansı 19.01.2018 - 09:26

TBMM 40 stenograf yardımcısı alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı (TBMM) sınavla 40 stenograf yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Meclis Tutanak Hizmetleri Başkanlığının stenograf ihtiyacını karşılamak amacıyla TBMM Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda azami bir yıl süreli stenografi kursu açılacak.

Söz konusu kursa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesindeki genel ve özel şartları taşıyanlar arasından, yeterlilik ve yarışma sınavı ile 60 stenografi kursiyeri seçilecek ve kurs sonunda yapılacak yazılı ve mülakat sınavında başarılı olanlardan 40 stenograf yardımcısı alınacak.

Stenografi kursu giriş sınavı başvurusunda, ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları esas alınacak.

EN AZ 70 PUAN

Adaylardan hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları, KPSS lisans sınavları sonucunda KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P18, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P29, KPSS P38 ve KPSS P43 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzerinde puan almaları şartı aranacak.

Başvurular 22 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapacak. Şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacak, sınava girip başarılı olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak kursla ilişikleri kesilecek.

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

KURSİYERLERE ASGARİ ÜCRET

Stenografi kursu mesai gün ve saatleri içerisinde verilecek. Kurs programı stenografi temel eğitimi, dakikada 120 hece hız eğitimi, dakikada 160 hece hız eğitimi, dakikada 200 hece hız eğitimi ve yetiştirme olarak dört bölümden oluşacak.

Birinci bölümde, stenografi usullerine göre yazma ve okuma; ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise belirtilen hız düzeylerinde yazma ve okuma çalışmaları yapılacak.
Kurs programının her bölümünün sonunda ara sınavlar yapılacak.

Ara sınavlarda başarılı olanlar, kurs programının bir sonraki bölümüne devam edecek. Ara sınavlarda başarısız olanlara, her bölüm için bir kez olmak üzere bütünleme sınavına girme hakkı verilecek. Ara sınavların bütünlemesinde de başarısız olanların kurs ile ilişikleri kesilecek.

KURSA KATILIM ZORUNLU

Kursa devam zorunlu olup toplam ders saati süresinin beşte birini aşan devamsızlık yapanların kurs ile ilişikleri sona erecek.

Stenografi kursu TBMM tarafından ücretsiz olarak verilecek. Kamu kurumlarında çalışanlar hariç stenografi kursiyerlerine kurs süresince damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın net asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılacak.

Kursu başarıyla tamamlayanlara TBMM tarafından stenografi kursu başarı sertifikası verilecek.

Sayfa Yükleniyor...