YGS'de askeri okul zaferi

YGS’de askeri liseler, sosyal bilimler liseleri ve polis kolejinde başarı oranı yüzde 100 oldu. Bu oran fen liselerinde ise yüzde 98,8’de kaldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 30.04.2010 - 14:07

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, YGS sonuçlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Okul türlerine göre başarı durumuna ilişkin de bilgi veren Yarımağan, sınava başvuran adayların yüzde 69.82'sinin genel lise, yüzde 1.43'ünün öğretmen liseleri, yüzde 28.75'inin de meslek liselerinden olduğunu kaydetti.

Genel lise kökenlilerin yüzde 90.38'inin, öğretmen lisesi kökenlilerin yüzde 98.85'inin, meslek lisesi kökenlilerin de 64.04'ünün 180 ve üzerinde puan aldığını belirtti.

Meslek lisesi çıkışlı adayların başarı düzeyinin genel lise kökenli adaylara göre daha düşük olduğuna dikkati çeken Yarımağan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Aslında bir miktar düşük olması zaten beklenen bir durumdur. Ancak ben oranın gerekenden fazla düşük olduğunu düşünüyorum. Sınavda 140 puan, soruların yaklaşık yüzde 10'unu yapan adayın elde ettiği başarı, 180 ise soruların yaklaşık yüzde 20'sini yapan adayın elde ettiği başarı. Meslek lisesinden sınava giren 3 adaydan 1'inin soruların yüzde 20'sini yapamadığını görüyoruz''

En başarılı okul türlerini de sıralayan Yarımağan, öğrenci sayıları az olan askeri liseler, sosyal bilimler liseleri ve polis kolejinin başarı düzeyinin yüzde 100 olarak gerçekleştiğini, bu okulların öğrencilerin tümünün 180 ve üstü puan aldığını kaydetti.

Yarımağan, öğrencileri 180 ve üstünde puan alan okullar sıralama yapıldığında askeri lise, sosyal bilimler liseleri ve polis kolejini, yüzde 99.93 ile fen liselerinin, yüzde 99.81 ile Anadolu liselerinin, yüzde 99.78 ile özel fen liselerinin, yüzde 98.85 ile öğretmen liselerinin, yüzde 98.57 ile yabancı dil ağırlıklı liselerin, yüzde 96.23 ile yabancı dilde eğitim yapan özel liselerin, yüzde 92.79 ile de astsubay hazırlama okullarının izlediğini ifade etti.

''En az başarılı okulları'' da sıralayan Yarımağan, başarı oranının (180 ve üstünde puan alan öğrencilere göre yapılan değerlendirmeye göre) otelcilik ve turizm meslek liselerinde yüzde 72.52, kız meslek liselerinde yüzde 69.73, özel akşam liselerinde yüzde 62.50, ticaret meslek liselerinde yüzde 59.03, endüstri meslek liselerinde yüzde 47.05, akşam liselerinde ise yüzde 36.67 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Yarımağan, ''Burada benim dikkatimi çeken öğrenci sayısı çok olan endüstri meslek liseleridir. Akşam lisesini saymazsak, endüstri meslek lisesi başarı düzeyi en düşük okul türü olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu okul türünde başarının liselerden düşük olması zaten beklenir ama bu kadar düşük olmaması gerekir diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

Sayfa Yükleniyor...