Piri Reis Kıbrıs görevinde

28.09.2011 - 16:25

Piri Reis Kıbrıs'ın güneyinde 200km sismik hatta kayıt alımını tamamladı.

Öneriler