İstihdamda kayıtdışılık (Her 100 çalışandan 61'i kayıtdışı)

01.05.2018 - 08:57

Çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri kayıtdışılık. Uluslararası çalışma örgütüne göre dünyada hiçbir güvencesi olmayan 2 milyar insan çalışıyor. Dünyada her 100 kayıtdışı çalışanın 93'ü az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor.

Öneriler