Davos'taki kriz

04.02.2009

Erdoğan: Moderatörün yaptığı edepsizliktir.

Öneriler