AİHM gündeminde hakkında en fazla dava başvurusu bulunan ülkeler sırasıyla Ukrayna, İtalya, Rusya, Türkiye ve Romanya oldu.

Mahkeme geçen yıl toplam 896 karar açıkladı. Hakkında en fazla karar açıklanan ülkelerin başında Rusya ardından da Türkiye yer aldı.

AİHM'nin geçen yıl Türkiye hakkında açıkladığı 101 kararın 94'ünde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesinin ihlal edildiğine hükmedildi.

Türkiye 2013'te olduğu gibi 2014'te de AİHM önünde ifade özgürlüğü ihlali nedeniyle hakkında en fazla karar açıklanan ülke oldu.

AİHM önündeki toplam ifade özgürlüğü ihlallerinin yüzde 50'sinden fazlası Türkiye'den gelen davalardan kaynaklandı