İlişkili Haberler

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, medyaya getirilen yasağın, Avrupa standartlarıyla uyuşmadığını bildirdi.

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Muiznieks, yasağın, Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin, terör saldırılarını da kapsayan "kriz zamanlarında ifade ve enformasyon özgürlüğünün korunması" konusundaki kararlarıyla bağdaşmadığını hatırlattı.

Muiznieks, ifade özgürlüğünün bir parçası olan haber alma ve verme özgürlüğünün "gerçek anlamda demokratik bir toplum için temel önkoşul" olduğunu ifade etti. Bu özgürlüğün özellikle seçim döneminde önemine değindi.

Türkiye'de ifade özgürlüğü konusunda son haftalarda endişe verici gelişmeler yaşandığını da dile getiren Muiznieks, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Today's Zaman genel yayın yönetmeni Bülent Keneş ve son günlerde bazı platformların yayınlarından kaldırılan TV kanallarını örnek gösterdi.

Muiznieks, Türk makamlarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM'nin ifade özgürlüğü ilke ve içtihatlarına saygı duymaya çağırdı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 26 Eylül 2007 tarihinde kabul edilen "Kriz zamanlarında ifade ve enformasyon özgürlüğü" başlıklı, kılavuz belgede, Avrupa Konseyi üyesi devletlerin, kriz zamanlarında halkın haberalma özgürlüğünü "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AİHM'nin kararlarıyla belirlenmiş sınırlar ötesinde kısıtlayamayacakları" belirtilmişti.

Belgede Türkiye Cumhuriyeti'nin de imzası bulunuyor.