Güneş patlaması nedir? Güneş püskürtüsü neden ve nasıl olur?

Güneş patlaması, doğa olaylarıyla ilgilenen birçok kişi tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Güneş patlamaları, kütle atımları ve güneş rüzgârı Dünya’yı etkileyen Güneş aktiviteleri olarak tanımlanır. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş püskürtüsü neden ve nasıl olur?

Güneş patlaması nedir? Güneş püskürtüsü neden ve nasıl olur?

patlaması veya püskürtüsü, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler.

6x1025 Patlama sonucunda joule'e kadar enerji açığa çıkarabilir. Güneş püskürtüsü nedeniyle atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.

Güneş patlamaları, Güneş atmosferinin bütün tabakalarını (fotosfer, korona ve kromosfer) etkiler, plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatır. Ayrıca bütün elektromanyetik tayfa yayılmış radyasyon üretirler.

Çoğu Güneş patlamaları, şiddetli manyetik alanların fotosfere girdiği Güneş lekeleri gibi aktif bölgelerde oluşur.

Güneş püskürtüleri magnetik birleşmelerden dolayı oluşurlar. İlk oluşum ise 1859 yılında gözlemlenmiştir ve Carrington Olayı olarak adlandırılır.

Sayfa Yükleniyor...