Kampanya için yapılan açıklamada; Köln Radyosu’nun yarım asırdan beri Avrupa, Türkiye ve Almanya’daki siyasi, ekonomik ve toplumsal olayları bağımsız ve anlaşılır bir dille Türklere duyurduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, farklı gruplar için yapılan özel yayınların televizyon, radyo vergisi ödeyen Köln Radyosu için de yapılmasının doğal bir hak olduğu vurgulandı.

Sevgi Demirkaya ve Kenan Zöngör'ün www.change.org sitesi üzerinden başlattıkları imza kampanyasında, “WDR anadildeki yayınları ciddi bir biçimde budayarak, Almanya’da kültürel çoğulculuk ilkesine karşı gelmektedir. Böylece anadilin kimlik belirleyici bir kültür olduğu reddedilmektedir” denildi.

Bilindiği gibi HR Frankfurt gibi Köln Radyosu'nu örnek alan yayınlar daha önce sonlandırıldı.

KÖLN RADYOSU NASIL KURULDU?

Alman Sendikalar Birliği (DGB) ile İşverenler Sendikası, Almanya’ya misafir işçi olarak giden Türklerin, Almanca diline hakim olmaması nedeniyle Türkçe dilinde yayın yapan bir radyo kanalı kurulması için Batı Almanya Radyo Televizyon Kurumu’na (WDR) başvuruda bulundu. WDR’ye gidilmesinin nedeni, o dönemde İtalyanca bir programın yapılıyor olması. Teklif kabul gördüğünde ise Köln Radyosu, 2 Kasım 1964’te ilk yayınına başladı. WDR’de Türkçe programın ilk arşiv kaydı ise 17 Şubat 1969 yılında alındı. O zamana kadar arşiv kaydı yok veya kayıp.

Köln Radyosu'nun kapatılmaması için imza kampanyası