Y nesline göre dünyanın en büyük 10 problemi

Bir önceki nesil tarafından kayıtsız ve bencil olarak tanımlansalar da Y jenerasyonu dünya hakkında derin endişelere sahip.

 • 1

  Dünya Ekonomi Forumu'nda sonuçları açıklanan anketin sonuçlarına göre Y kuşağının sorunları sadece kendilerini ve yaşadıkları bölgeyi değil dünyanın genelini ve geleceğini kapsıyor. Araştırmaya 181 ülkeden 26 binden fazla Y neslinin üyeleri katıldı.


 • 2

  İşte araştırmaya göre yaşları 18-35 arasında değişen katılımcıların dünyanın en büyük sorunları sorusuna verdiği cevaplar;
 • 3

  1- Ekonomik imkanların yetersizliği ve işsizlik (yüzde 14,2)

  1- Ekonomik imkanların yetersizliği ve işsizlik (yüzde 14,2)
  Sahraaltı bölgede yaşayan gençlerin yüzde 22'si, Avrupa-Asya bölgesinde yaşayanların ise yüzde 8,2'si ülkelerinde ve dünyada ekomik imkanların yetersizliğinden ve işşsiz kalmaktan endişe duyuyor.
 • 4

  2- Su ve gıda güvenliği (yüzde 15,1)

  2- Su ve gıda güvenliği (yüzde 15,1)
  Temiz suya ve sağlıklı gıdaya erişim dünyada milyonlarca insanın halihazırda yaşadığı bir sıkıntı. Dünya genelinde gençlerin yüzde 15,1'i su ve gıda güvenliği konusunda endişe taşıyor. Afrika'da milyonlarca insanın temiz suya ve gıdaya erişimden mahrum. Öte yandan kasırga felaketiyle sarsılan Haiti'de temiz su kaynaklarının tahrip olması nedeniyle ülkede kolera salgını başladı.
 • 5

  3- Siyasal özgürlüklerin yetersizliği ve siyasi istikrarsızlık (yüzde 15,5)

  3- Siyasal özgürlüklerin yetersizliği ve siyasi istikrarsızlık (yüzde 15,5)
  Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşayan genç nüfus ülkelerindeki siyasi istikrarsızlığı ve özgürlük alanlarının kısıtlanmasını büyük bir problem olarak görüyor.
 • 6

  4- Yetersiz eğitim (yüzde 16,5)

  4- Yetersiz eğitim (yüzde 16,5)

  Kuzey Amerika'da yaşan Y kuşağı gençlerinin yüzde 21,8'si yetersiz eğitimin önemli bir sorun olduğunu düşünürken bu oran yaşamsal ihtiyaçların daha fazla ön plana çıktığı Sahraaltı ülkelerinde yüzde 7'ye kadar düşüyor.
 • 7

  5- Emniyet, güvenlik ve refah (yüzde 18,1)

  5- Emniyet, güvenlik ve refah (yüzde 18,1)
  Özellikle Sahra çölünün aşağısında kalan Afrika ülkeleriyle Ortadoğu'da yaşayan her dört gençten biri güvenli ve refah içerisinde bir yaşamın endişesini taşırken bu oran diğer bölgelerde biraz daha düşük.
 • 8

  6- Hesap verilebilirlik, şeffaflık ve yolsuzluk (yüzde 21,7)

  6- Hesap verilebilirlik, şeffaflık ve yolsuzluk (yüzde 21,7)
  Yolsuzluk dünya genelindeki az gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülkenin problemi olarak öne çıkıyor. Afrika'da gençlerin yüzde 32'si şeffaflık ve yolsuzluğun ciddi bir sorun olduğunu düşünürken bu oran Güney Amerika'da yüzde 27 Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da ise yüzde 23,2 düzeylerinde kalıyor.
 • 9

  7- Yoksulluk (yüzde 31,1)

  7- Yoksulluk (yüzde 31,1)
  Latin Amerika'da yoksulluk endişesi taşıyanların oranı yüzde 40,4 olurken, onları yüzde 33,9'la Kuzey Amerika izliyor.
 • 10

  8- Dini çatışmalar (yüzde 33,8)

  8- Dini çatışmalar (yüzde 33,8)
  Dinler arası ve mezhep çatışmalarının yoğun olduğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki Y jenerasyonunun yüzde 45,1'i dini çatışmaların önemli bir sorun olduğu inancını taşıyor.
 • 11

  9- Geniş ölçekli çatışmalar ve savaşlar (yüzde 38,5)

  9- Geniş ölçekli çatışmalar ve savaşlar (yüzde 38,5)
  Özellikle Avrupa/Asya bölgesiyle Ortadoğu/Kuzey Afrika'da yaşayan her iki gençten biri savaşların büyük bir problem olduğu görüşünde.
 • 12

  10- İklim değişikliği ve doğal kaynakların tahrip edilmesi (yüzde 45,2)

  10- İklim değişikliği ve doğal kaynakların tahrip edilmesi (yüzde 45,2)


  Dünya genelinde gençlerin neredeyse yarısı iklim değişikliğinin gelecekleri önünde duran en büyük engel olduğunu düşünüyor.