Önerilen mevzuat uyarınca, Avrupa Komisyonu’na üye ülkelerin mevzuat üzerinde mutabakata varmalarından iki yıl sonra, üreticilerin araçlarının gürültü seviyelerini iki desibel azaltmaları gerekecek. Bu ilk azaltmadan üç yıl sonra iki desibellik bir azaltma daha yapılacak.

İlişkili Haberler


Kamyonların gürültü seviyesinin ise ilk azaltma dalgasında bir desibel, ikinci dalgada iki desibel azaltılması gerekecek.

Teklif edilen kuralları hazırlayan yetkililer, değişikliğin yollardaki gürültüyü yüzde 25 azaltacağını ve Avrupa vatandaşlarının sağlığını ve hayat kalitesini önemli ölçüde arttıracağını söylüyorlar.

Araç üreticileri ise teklifte değişiklik yapılması için lobi faaliyetleri yürütüyor ve bu gürültü kontrolü önlemlerinin zamanlamasının, seviyesinin ve yasal kategorilerinin onlar için sorun yaratacağını belirtiyorlar.

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği ilk adımın hemen uygulamaya koyulabileceğini, ama ikinci adımı devreye sokmanın altı yıl sürebileceğini söylüyor.