Dördüncü ev, bir evin yapısal olarak kendisi ve ev hayatı ile ilgili olaylar, olgular, kişiler ve değişiklikler konusunda yorumlar yapılmasını sağlar. Sığınak niteliğine sahip olan yer ve kavramları belirler. Koruma, hayalgücü ve döngülerle ilgilidir. Kişinin zihinsel yaşamındaki döngülerin ifadesi için çok önemlidir. Belirsizlik içeren bazı nitelikleri nedeni ile zaman zaman tam olarak kavranamaz ve ağırlıklı olarak yaşadığımız mekanların aktivasyonları ile eşleştirilir. Oysa içerdiği anlam kişinin yaşadığı evin yanında kişinin bedeni içindeki ruhsal yapısının serüveni ile de ilgilidir. Bu, kişinin yaşamında bir evre niteliğindedir. Neyin önemsendiğine bağlı olarak incelenmesi gereklidir.

Dördüncü ev, duyguları ve dişi ilkeyi temsil eden Ay'a aittir ve kırılgan olan, dolambaçlı yolları tercih eden Yengeç burcu tarafından yönetilir. Başlangıç noktaları olarak kabul edilen Köşe Evler'den biridir. Eylemi temsil eder ve Su elementi ile ilişkilidir.

http://www.astrologyanalyst.com
oguzhan.ceyhan@astrologyanalyst.com