Yarışma; üzerinde yaşadığımız coğrafya olan Anadolu’nun bin yıllara yayılmış olan zengin kültürel ve arkeolojik birikiminin evrensel ölçekte korunması amacı ile başlatılmıştır. Koruma amacından önce toplumun üretken sanatçıları ve sanatçı adaylarını üzerinde yaşadıkları bu coğrafyanın onlara sunduğu mirası tanıması, anlaması ve sevmesi için ortak çalışma alanları oluşturarak farklılıklar yaratmayı arzuluyoruz.

Arkeoloji-insan-tahribat, Sagalassos Antik Kenti ve Troya Antik Kenti başlıkları ile üç kategoriye odaklanan yarışmada, toplam üç büyük ödül olmak üzere altı esere ödül verilecektir.

Kategoriler;
1 Arkeoloji - İnsan - Tahribat:
Arkeolojik alanlardaki insanı, Anadolu’nun binlerce yıllık eşsiz kültürünün ürünleri olan antik kentleri, mimari yapıları ve eserleri ön plana çıkaran fotoğrafların değerlendirileceği genel kategoridir.

- Arkeolojik alanlardaki insanı ön plana çıkaran fotoğrafların değerlendirileceği kategoride, arkeolojik alanda çalışan arkeologlar, alana gelen ziyaretçiler, turist kafileleri, bölgede yaşayan halk, kazı alanındaki görevliler gibi insan manzaralarını detaya taşıyan kareler değerlendirilecektir.

- Mirasımıza sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğu sadece kurumlara bırakılamayacak kadar önemli bir konudur. İşte bu noktada bu sessiz çığlığı karelerinize sığdırmanızı istiyoruz.

2 Sagalassos Antik Kenti: Burdur’un Ağlasun İlçesindeki Antik Pisidia kentlerinden biri olan Sagalassos, MÖ 4200 yılından itibaren çiftçi toplulukların yaşadığı küçük bir yerleşim olmuştur. MÖ 333’te Büyük İskender tarafından kanlı bir savaşla ele geçirilir. Yüzyıllar boyunca salgınların, istilaların, depremlerin odak noktası olan görkemli kent, MS 7. yüzyılda terk edilir. Bugün birçok önemli yapısı onarılarak ayağa kaldırılan antik kentte, dünyanın birçok ülkesinden gelen yüzlerce bilim insanının yürüttüğü geniş kapsamlı kazı çalışmaları yürütülmektedir.

3 Troya Antik Kenti: Çanakkale’nin Yenice İlçesinde Hisarlık Tepe olarak adlandırılan alanda kurulmuş olan Troya’nın kurulduğu tepe mitolojiye göre, Zeus'u yanılttığı için Zeus tarafından Olympus’tan aşağı atılan tanrıça Ate'nin ilk düştüğü yerdir. Farklı dillerde, yazılış ve söyleniş biçimi olan Troia ismi, Türkçe'de "Troya", Fransızca okunuşu nedeniyle de, 19. yüzyıldan itibaren "Truva" olarak bilinir. Kent için kullanılmış iki isim de Homeros'tan çok daha eskiye dayanmaktadır. Destan eskilerden anlatıla gelerek Homeros'a kadar ulaşmıştır.

2009 yılında yapılan “I Ulusal Çizgilerde Anadolu Karikatür Yarışması” ile sağlanan sinerji ve birikimi 2011 yılında fotoğraf sanatçıları ile bir üst seviyeye çıkarmayı, bu şekilde arkeolojik alanların, yok olmaya yüz tutmuş bir alan değil, binyıllardır yaşayan geçmişin mirası olarak kabul edileceği ve topluma benimsetileceği bir fotoğraf yarışması arzu edilmektedir.

Yarışma, geçmişimizden geleceğimize miras kalan ve bugün, bizim sadece korumak ile görevli olduğumuz arkeolojik alanların var olan koşullarını, konumlarını, insan ve doğal çevre ile olan ilişkilerini ve en önemlisi ayakta kalabilen değerlerini görsel bir iletim aracı olan fotoğraf sanatı ile başka dünyalara taşımayı amaç edinmiştir.

ÖDÜLLER
Arkeoloji ve İnsan Ödülü : 5.000 TL (Aktüel Arkeoloji Dergisi)
Sagalassos Ödülü : 5.000 TL (Aygaz-Sponsor)
Troya Ödülü : 5.000 TL (Siemens-Sponsor)
Mansiyon Ödülü (3 kategoride birer mansiyon) : Olympus Pen Serisi’nden E-P1 (Olympus)

Sergilemede yer alacak olan 40 eserin her biri için 50 TL sergileme bedeli (bir kereye mahsus) ödenecektir.

Yarışma Takvimi
Yarışma Duyuru Tarihi : 01 Mart 2011
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 30 Eylül 2011
Jüri Değerlendirilmesi : 08 Ekim 2011
Sonuçların Açıklanması : 15 Ekim 2011
Ödül Töreni : 19 Kasım 2011

14.30 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıldız Salonu'nda yapılacaktır. Törene gelemeyen eser sahiplerine ödülleri banka ve posta aracılığı ile iletilecektir.

Yarışma Jürisi
Ahmet YEŞİLTEPE, NTVMSNBC
Aykan ÖZENER, Fotoğrafçı/Çanakkale Üniversitesi - Fotoğraf Bölümü / (Aktüel Arkeoloji Dergisi Fotoğraf Editörü)
Bahattin ÖZTUNCAY, Fotoğraf Tarihçisi / Arter
Firdevs SAYILAN, Sanat Tarihçisi/Fotoğraf Sanatçısı
Murat GERMEN, Fotoğrafçı /Akademisyen- Sabancı Üniversitesi
O.Cem ÇETİN, Fotoğrafçı /Akademisyen- Bilgi Üniversitesi
Rüstem ARSLAN, Akademisyen-Çanakkale Üniversitesi - Arkeoloji Bölümü / Troia Vakifi Yönetim Kurulu Üyesi

Sponsorlar
Aygaz – Kategori Sponsoru (Sagalassos)
Siemens – Kategori Sponsoru (Troya)
Olympus – Mansiyon Sponsoru
NTVMSNBC– Medya Sponsoru
JBM Interactive - Teknoloji Sponsoru