Arsasına ev yapana denetim şirketi şartı yok

17 Ağustos Marmara depremin ile gündeme giren yapı denetim sisteminde esnekliğe gidildi. Sistemde bazı yerleşim bölgeleri için ağır sayılabilecek yaptırımlar yer alıyordu.

24.08.2011 - 14:08

Yapı denetim sisteminde yapılan değişikliklerin başında inşaat yapacak olanların izin için Ankara'ya gitme şartının kalkması yer alıyor. İnşaat için nüfusu 5 binin altında olan yerleşim yerlerinde 500 metrekareden küçük konutlar için fen memurunun onayı yeterli olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaat sektörünün önündeki engelleri kaldıracak önemli adımlar attı. Bakanlığın teşkilat kanunu kanun hükmünde kararname (KHK) ile değiştirilerek müteahhit ve kendi binasını yapmak isteyen vatandaşlara bazı kolaylıklar getirildi. Müteahhitler tarafından ödenen yüzde 3'lük yapı denetim hizmeti bedeli yüzde 1,5'a indirildi.

ANKARA'YA GİTMEK ŞAT DEĞİL
17 Ağustos'ta yayımlanan KHK ile illerde yapı denetim komisyonları kurulmasının da önü açılmış oldu. İnşaat yapacak olanların izin için Ankara'ya gelme şartı da sona erdi. Düzenleme ile nüfusu 5 binin altında olan yerleşim yerlerinde bodrum katı ve çatı arası dışında toplam 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları ve bunların müştemilatı, ilgili kanun kapsamından çıkarıldı. Bu binaların yapı denetim kuruluşlarınca denetlenmesi şartı da kaldırıldı.

Yeni dönemde fen memurunun onayı artık yeterli olacak. Ayrıca toplam 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda geçici müteahhitlik yetki belgesi almak gibi belirli koşulların sağlanması ile parsel sahibinin kendi yapısını inşa edebileceği hususu da getirildi.

Yapı denetimi düzenlemeleri hakkında değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, 2001 yılından itibaren kamu yapıları, ruhsata tabi olmayan yapılar ile 200 metrekareye kadar olan yapıların dışındaki tüm yapıların denetim sistemi içerisinde yer aldığını belirterek, geçen hafta yapılan değişiklik ile sistemin değişikliğe uğradığını kaydetti.

İLLERDE, İL YAPI DENETİM KOMİSYONU KURULACAK
Aynı yetkili, "KHK ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan iskan dışı alanlarda ve nüfusu 5 binin altında olan belediye ve mücavir alan sınırları içinde bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve bir bodrum kat alanı hariç toplam 500 metrekareyi geçmeyen konut ile depo, kömürlük gibi müştemilattan oluşan yapılar da ruhsata tabi olmayan ve 200 metrekareye kadar olan yapılar ile birlikte yapı denetim sistemi kapsamı dışında bırakıldı" dedi.

İnşaat sektörü başta olmak üzere vatandaşa önemli avantajlar sağlayan KHK ile Bakanlık uhdesinde bulunan Yapı Denetim Komisyonu yerine merkezde Merkez Yapı Denetim Komisyonu, illerde de il Yapı Denetim Komisyonu kurulacak. Bakanlık, bu düzenleme ile vatandaşların zaman kaybetmeden sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

EMLAK KULİSİ


  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...