Askeri yargıda köklü değişiklikler öngören kanun tasarısı Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarı kabul edilirse, askeri yargıda da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) benzeri bir kurul oluşturulacak.

Birinci sınıfı 4 üye askeri hakimden oluşacak kurula, Milli Savunma Bakanı başkanlık edecek.

Kurul üyeleri, Milli Savunma Bakanı'nın teklif ettiği ve Başbakan'ın onayladığı isimlerden oluşacak.

Mesleğe kabul etme, atama, nakletmenin yanı sıra kurul, disiplin cezası verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yerine getirecek.

Kurul görevini yerine getirirken bağımsız olacak, hiçbir makam ve kurula emir veremeyecek.

Tasarı askeri Yargıtay'da da önemli değişiklikler öngörüyor.

Tasarıya göre, Yargıtay Başkanlığı'na, ikinci başkanlığına, daire başkanlıklarına, üyeliklerine ve başsavcılığına seçilen askeri hakimlerin atamaları Milli Savunma Bakanı ve Başbakan'ın ortak kararnamesi ve Cumhurbaşkanı'nı onayı ile gerçekleşecek.

Askeri Yargı Kanunu tasarısına göre, askeri mahkemeler asker kişiler tarafından işlenen suçlara ait davalara bakacak.

Ancak, devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlara ait davalar sivil mahkemelerde görülecek.