Biyopsi, kanser için en kesin sonucu ortaya koyan teşhis yöntemlerinin başında geliyor. Bu da genellikle bir iğneyle kanserli olduğu düşünülen dokuya girilerek, buradan hücre toplanması şeklinde gerçekleştirilen bir işlem. Artık oldukça basit bir işlem haline gelmiş olmasına karşın biyopsinin potansiyel tehlike barındırıyor oldupu fikri tam olarak göz ardı edilebilmiş değil.

Bazı kişilere göre, kanserli bir dokuyu iğne ile deşmek mevcut kötü huylu hücreleri yerinden oynatarak vücudun başka noktalarına yayılmalarına neden olabiliyor. Hücreler de gittikleri noktalarda ikincil kanserler meydana getirebiliyor.

Stokholm'de bulunan Karolinska Enstitüsü'nden Hans Wiksell, bu potansiyel tehlikeye karşı yeni bir çözüm üretmiş gibi. Hücre toplamak üzere girdiği dokudaki geçtiği noktaları sonrasında sterilize eden bir iğne geliştirmiş. Giriş ve toplama esnasında standart bir benzeri gibi hareket eden bu iğne, dokudan ayrılırken üzerinde bulunan minyatür bir ivmeölçer ile bunu saptayabiliyor ve bir bilgisayara iletiyor. Bilgisayar bu bilgiyi aldığı anda iğneye radyo sinyalleri göndererek ısınmasını sağlıyor ve hemen çevresini saran dokuyu adeta dağlayarak tahrip ediyor. Kulağa biraz zalimce gelse de mikro ölçekte gerçekleşen işlem sayesinde yerinden oynatılan hücrelerin çevreye yayılması büyük oranda önlenmiş oluyor. İğnenin topladığı hücreler işlem sırasında korunaklı, özel bir bölgede tutulduğundan bu sıcaklıktan etkilenmiyorlar.

Buluşunun ne derece başarılı olduğunu görmek için Dr. Wiksell, göğüs kanserine sahip 88 hastadan örnek toplamış. Bunlardan 57'sinde standart iğne, 31'inde ise yeni icadını kullanmış. Standart iğnenin kullanıldığı hastaların yüzde 77'sinde, iğnenin saplandığı yerden sızan kanda kanser hücreleri tespit edilmiş. bu oran yeni iğneyle biyopsi yapılan hastalarda ise sadece yüzde üç seviyesinde kalmış. Üstelik bu yüzde üçlük dilimdeki sızan kanda bulunan kanser hücrelerinin de iğne sıcaklığına bağlı olarak bozuldukları ve yeni bir kanser dokusu meydana getirecek özelliklerini yitirdikleri tespit edilmiş.

Parçalanan tümörlerin yeni kanserlere yol açacağı henüz kesin bir yargı olmamasına karşın, yeni buluş hiç şüphesiz daha sağlıklı ve tercih edilir bir seçenek sunuyor.

Özgün makaleye ulaşmak için tıklayın.