'Bolu Cezaevi yaşanılamayacak kadar kötü'

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu , Bolu'daki 2 cezaevinde yaptığı inceleme raporunda, ''(Kapalı) Cezaevinin fiziki şartlarının yaşanılamayacak kadar kötü olduğu'' değerlendirilmesinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı 23.12.2010 - 12:53

AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım başkanlığında, AK Parti Denizli Milletvekili Mithat Ekici ve Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan'dan oluşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki cezaevlerine ilişkin daimi alt komisyonu, Bolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaptığı incelemeye ilişkin rapor tamamlandı.

Raporda, Bolu Kapalı Cezaevinin kapasitesinin çok üzerinde mevcudu bulunduğu, koğuş sisteminin uygulandığı ve fiziki şartlarının yaşanılamayacak kadar kötü olduğu kaydedildi.

Raporda, ''Yeni kurum inşaatı yapılması nedeniyle tamirat ve düzenleme yapılmaması ekonomik olarak izah edilebilir olmakla birlikte, halen içerisinde çok olumsuz şartlarda 194 insanın yaşadığı ve yeni kurum yapılıncaya kadar da yaşamaya devam edecek olması sıkıntı kaynağıdır. Bu olumsuzluğun bir an önce giderilmesi gerekmektedir'' denildi.

Kadınların kaldığı koğuşun fiziki yapısının düzeltilerek eksikliklerinin giderilmesi ve bunun yanında havalandırma, sosyal etkinlik ve faaliyetlere katılımını sağlayacak düzenlemelerin de acil olarak yapılması istenen raporda, şu görüşlere yer verildi:

''Gözaltı, tutukluluk ve hükümlülük durumları insan hakları ve bunun sağlık alanındaki yansıması olan hasta hakları ihlallerinin görülebileceği durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kapalı infaz kurumunda koğuşların çok kalabalık, yemeklerin kalitesiz ve aynı çeşit olması ile sıcak suyun yeterince verilmemesi gibi yan etkiler de düşünüldüğünde sağlık hizmetlerinin önemi daha da artmaktadır. İnsan haklarıyla ilgili belirgin kazanımların elde edildiği ülkemizde insan haklarının ayrılmaz bir parçası olan hasta haklarına gereken önem verilmeli, özgürlüklerinden yoksun bırakılmış insanlar için de bu haklar alanında etkin çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, gerekli atamaların yapılarak boş kadroların doldurulması, burada görevlendirilecek hekimlerin yetki ve sorumlulukları ile yapacakları işin hassasiyeti konusunda ayrı ve süreklilik gösteren bir eğitime tabi tutulmaları, sağlık kurumlarının ceza infaz kurumu idaresinden müstakil olarak yapılandırılmaları sağlanmalıdır.''

110 KAPASİTELİ CEZAEVİ'NDE 194 TUTUKLU KALIYOR
''Cezaevi idaresinin tutuklu ve hükümlülerle iletişim kurmada daha fazla gayret göstermesinin yerinde olacağı'' ifade edilen raporda, ''tutuklu ve hükümlülerin cezaevine girişleri ile ziyaretçi aramalarında, yasada belirtilen 'şüphe halinde elle arama yapılır' ibaresinin çerçevesinin belirlenerek görevliye göre farklılık arz edebilecek uygulamaların önüne geçilmesi'' önerildi.

Raporda, ''Yasada belirtilen 'aramalarda insan onuruna saygı esastır' ilkesinin sadece aramalarda değil tüm uygulamalarda hatırda tutulması gerektiğine'' yer verildi.

1944 yılında inşa edilerek 1945'te hizmete açılan 65 yıllık cezaevinin ''tarihi'' bir görünüm arz ettiği ifade edilen raporda, kapasitesi 110 olmasına rağmen, cezaevinde 194 tutuklu ve hükümlünün kaldığı belirtildi.

'SAĞLIK HİZMETLERİ DE SORUNLU'
Raporda, şu ifadelere yer verildi:

''Özellikle kadınların bulunduğu bölümde yaşananlar tam bir trajedidir. Fiziki şartlar olabildiğine kötüdür. Koğuş soğuk olup yeterli miktarda kömür verilmemekte, havalandırmaya çıkarılmamakta, kurslara ve faaliyetlere katılamamakta, hiçbir sosyal etkinlikten yararlandırılmamaktadır. Sıcak su sınırlı ölçüde verilmekte, temizlik ihtiyacı tam olarak karşılanamamaktadır. Bu şartlarda tutuklu ve hükümlülerin nasıl ıslah edileceği sorusuna verilecek cevap bulunmamaktadır.

Haftada 4 gün 1 doktorun sadece iki saatliğine kuruma gelmesi sağlık hizmetlerinde de sorun olduğunu ortaya koymaktadır ki görüşülen tutuklu ve hükümlülerin nerede ise tamamı bu konuda şikayetlerini alt komisyonumuza iletmiştir. Yaklaşık 200 kişinin çok kötü şartlarda yeterli gıdadan yoksun bir şekilde barındırıldığı kurumda, tedavinin aksaması sorunu daha da derinleştirmektedir.''

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...