'Canlılar ticari mal değildir'

WWF Türkiye: Tehlike altındaki kuş türlerinin gümrük kapılarında telef olması insanlık suçudur.

27.12.2012 - 16:39

WWF Türkiye tehlike altındaki Boynuzgaa kuşları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.Türkiye’nin Bulgaristan sınır kapısı Kapıkule’de, aralarında nesli tehlike altında olan Boynuzgaga (Aceros sp.) türünün de bulunduğu 2422 tropikal kuş yurtdışına çıkartılmak üzereyken yakalandığına dikkat çekilek açıklama şu sözlerle devam ediyor: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimlerince el konulan kuşlar,  ihale usulüyle satışa çıkartılmak amacıyla bir şirkete yeddi emin olarak teslim edilmiştir. Kuşlar, 22.06.2012 tarihinde Tasfiye Yönetmeliği kapsamında ihaleye çıkarılmıştır. Ancak yönetmelikte belirtilen şekilde ilgili kamu kurum ve kuruluşların görüşüne zamanında başvurulmaması ve canlıların sağlığı için gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda yaklaşık 2288 kuşun ölümüne neden olunmuştur.

Yakalanan 19 kuş türünün çoğunluğu Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer almaktadır. Boynuzgaga türü ise ayrıca Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’ye (CITES) tabidir. Türkiye’nin 1996 yılında taraf olduğu CITES, nesli tehlike altında bulunan türlerin uluslararası ticaretini düzenlemektedir.  Buna göre taraf ülkeler gerekli ulusal düzenlemeleri yaparak, Sözleşme’de yer alan türlerin ticaretini düzenlemeli ve istismarını önleyici tedbirleri almalıdır. İlgili mevzuattaki eksiklikler giderilmediği ve benzeri bürokratik hatalar yapıldığı sürece bu gibi olaylar tekrar meydana gelecektir.

WWF-Türkiye Doğa Koruma Direktörü Dr. Sedat Kalem “Nesli tehlike altında bulunan canlı türlerine ticari mal muamelesi yapılması yaşam hakkına ters düşmektedir. CITES ve benzeri sözleşmelerce korunan ve ülkeler arasında dolaşımı düzenlenen yaban hayvanlarının evcil hayvanlar gibi görülerek satılması ve kafeslere kapatılması doğru değildir. Yabani türlerin kendi doğal ortamında korunarak hayatını sürdürmesi gerekir. CITES’e uygun olarak bu gibi konularda danışılması için idari otorite tarafından bir Bilim Komitesi oluşturulmalı ve türlerin uygun koşullar altında ait olduğu ülkeye iadesi sağlanmalıdır.  Yabancı türlerin çoğalarak doğal türlerimizin yaşamını riske sokmamaları için kafesten kaçmaması veya yanlışlıkla salıverilmesine karşı tedbirler alınması da gerekir,” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak ise “Yabani türler, kendi doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmelidir. Uluslararası sözleşmelerle korunan ve tehlike altında bulunan bitki ve hayvan türlerinin ticareti konusunda uygulamaya ilişkin eksiklikler acilen giderilmelidir. Yaşanan olay bunun en bariz örneğidir. Hayvan ve bitki türleri konusunda yetkili makam Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır. Bu ve benzeri durumlarda öncelikle bu kuruma başvurulmalıdır. Sınırda ele geçirilen türlerin sağlığı için uygun tedbirler alınmalı, gerekirse yaban hayatı barınağı veya hayvanat bahçelerinde saklanmalıdır. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleri, özellikle gümrük kapılarında çalışan personele yönelik eğitimler artırılmalıdır,” dedi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...