12 Eylül cuntasının lideri Kenan Evren’e, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından verilen ‘Fahri Hukuk Profesörlüğü ve Hukuk Doktorluğu’ unvanının geri alınması için İzmir Barosu avukatları tarafından açılan dava tartışılmaya devam ediyor. Peki Evren’e ‘Fahri Hukuk Profesörlüğü’ unvanı nasıl verildi?

Radikal gazetesinde yer alan analize göre, İÜ Senatosu 2 Aralık 1982 tarihinde tarihi bir karar almış ve “Haiz olduğu ahlaki faziletler ve meziyetler yanında vatana hizmet ve yurtta ilmin yayılmasında büyük hizmetler ifasıyla temayüz etmiş olan Cumhurbaşkanı Sayın Kenan Evren’e...” şeklinde bir gerekçeyle darbecilerin başı olan Evren’e önemli bir paye vermişti. O dönemde birkaç hukukçu dışında İÜ’nün bu kararına kimse bir şey diyememişti.

EMRİ DOĞRAMACI ALMIŞ
Bugün ortaya çıkıyor ki, İÜ Hukuk Fakültesi’nin teklifi, senatonun kararı olarak bilinen gerçek hiç de öyle değilmiş. Evren’e ‘Hukuk Profesörlüğü’ fikri bizzat yine Evren’in fikriymiş. Bu fikrini daha doğrusu ‘emri’ni dönemin YÖK Başkanı İhsan Doğramacı’ya iletmiş önce. “Ama sakın bu teklif benden geldi gibi olmasın, sizin İÜ Hukuk Fakültesi’nin girişimi olsun” demeyi de ihmal etmemiş... Doğramacı, emri alır almaz İÜ Rektörü Cemi Demiroğlu’na iletmiş, o da İÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na tevdi etmiş görev emrini.

Tabii dekanlık da hemen gerekçesiyle birlikte kararını kendi fikri ve teklifiymiş gibi senatoya iletmiş.

İÜ Senatosu, 31 yıl yaptığı bir hatadan bir yanlıştan dönecek mi bilinmez; ancak İÜ Hukuk Fakültesi’nden birkaç hoca Evren’e ‘fahri profesörlük’ veren bir fakültede çalışıyor olmaktan epey rahatsız. Gerçi kararı 31 yıl önce hocaları teklif etmiş, senato karar almış; ancak bu karar ‘vicdanımızı sızlatıyor’ diyenler bile var.

10 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEK
10 gün içerisinde, İÜ Hukuk Fakültesi hocaları, “Evren’den ‘Hukuk Profesörlüğü’ unvanının geri alınıp alınması yönünde senatoya görüş bildirecek. Bu görüşün hangi yönde olacağı şimdilik bilinmiyor; ama nabzını yokladığımız fakülte hocaları Evren’e ‘Hukuk Profesörlüğü’ unvanının verilmesinin çok yanlış olduğu yönünde hemfikir. Belki içlerinden ‘Bu unvan geri alınmalı’ diyecekler de var. Ancak son sözü yine İÜ Senatosu söyleyecek.

Ve belki de Evren’den 31 yıl önce istemeyerek verdikleri o cüppeyi, cüppenin gerçek sahipleri geri isteyecek...