Danıştay'dan 4/c’ye iptal istemi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ''4/c'' statüsünde çalıştıktan sonra emekli edilen bir vatandaşın Danıştayda açtığı davaya ilişkin incelemesi sonucu Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.03.2010 - 13:40

İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) ''4/c'' statüsünde çalışan bir vatandaşın emeklilik süresi dolunca iş akdi sona erdirildi. Emekli olan vatandaş, kıdem tazminatının kendisine ödenmesi istemiyle TÜİK'e başvurdu ancak başvurusu reddedildi.

Bunun üzerine ''4/c'' statüsünde çalışan vatandaş ''başvurunun reddi, hizmet sözleşmesinde yer alan 'Emekli olan 4/c statüsündeki personele kıdem tazminat ödenmez' hükmü ile bunun dayanağı 14 Aralık 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulması'' istemiyle Danıştayda dava açtı.

Danıştay 2. Dairesi yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Vatandaşın karara itiraz etmesi üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna geldi.

Kurul, itirazı reddetti ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun geçici personel çalıştırılmasına ilişkin ''4/c'' maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmederek, maddenin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurma kararı aldı.

Sayfa Yükleniyor...