EGM hizmetli memur alımı başvurları ne zaman sona eriyor? (Emniyet Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları neler?)

Emniyet Genel Müdürlüğü, hizmetli memur kadrosuna 90 personel alınacağını duyurdu. 25 Ocak Pazartesi başlayacak olan başvurular, 81 şehirdeki İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat yapılacak. Peki başvuru için aranan şartlar neler?

Haberler 26.01.2021 - 10:25

EGM hizmetli memur alımı başvurları ne zaman sona eriyor? (Emniyet Genel Müdürlüğü memur alımı başvuru şartları neler?)

Emniyet Genel Müdürlüğü, farklı illerdeki hizmetli memur kadrosuna 90 personel alınacağını duyurduğu bir ilan yayımladı.

25 Ocak Pazartesi başlayacak olan başvurular, 81 şehirdeki İl Personel Şube Müdürlüğüne bizzat yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından farklı illerdeki emniyet müdürlüklerinin, Özel Harekat Başkanlığına, Özel Harekat Müdürlüklerine, Siber Suçlara, Terörle Mücadele Daire Başkanlığına, Tank Koruma Daire Başkanlığına, Koruma Daire Başkanlığına, Siver Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına, Takviye Hazır Kuvvete, Kriminal Polis Laboratuvarları birimlerine personel alımı yapılacak.

BAŞVURULAR 25-29 OCAK TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK 

Başvurular 25 Ocak Pazartesi itibariyle başladı. EGM, müracaatların 29 Ocak 2021 tarihine kadar 81 şehirdeki il emniyet müdürlükleri personel daire başkanlıklarına yapılacağını söyledi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,

Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR 

Kimlik belgesi,

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir.

KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının 

MÜLAKAT OLACAK

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

Genel yetenek ve genel kültürü,

Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Her bir kriter yüz puan üzerinden değerlendirilir. Adayın sınavda başarılı sayılabilmesi için her bir kriterin aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan alması gerekir. Herhangi bir kriterden yetmişin altında puan alan aday başarısız sayılır.

EGM MEMUR ALIMI İLLERİ VE KONTENJANLARI

Afyonkarahisar 2, Ankara 7, Antalya 5, Bingöl 2, Düzce 2, Giresun 2, Kars 5, Mersin 5, Ordu 2, Rize 2, Şırnak 2, Koruma Daire Başkanlığı 4, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 4, Tanık Koruma Daire Başkanlığı 2, Özel Harekat Başkanlığı 4, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı 4, Adana Özel Harekat Müdürlüğü 4 memur alımı yapılacak.

Antalya Özel Harekat Müdürlüğü 4, Trabzon Özel Harekat Müdürlüğü 4, Samsun Özel Harekat Müdürlüğü 1, Konya Özel Harekat Müdürlüğü 2, Samsun Kriminal Polis Laboratuvarı 2, Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı 1, Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı 2, Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarı 2, Ankara Takviye Hazır Kuvvet 4, İstanbul Takviye Hazır Kuvvet 10 olmak üzere 90 hizmetli memur alımı yapılacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Sayfa Yükleniyor...