Türkiye’de internette geçirilen süre 35-44 yaş arasında azalırken özellikle emeklilikle birlikte 45 yaş ve üzeri grupta artış gösteriyor. Genelde, internet okur-yazarlığı ve erişimi açısından en şanssız kesim, Güneydoğu ve Karadeniz’deki kadınlar.

İlişkili Haberler


Intel Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması’na göre, bilgisayarın kullanım açısından kolay olmasına önem veren 45 ve üzeri yaş grubu kişiler, her gün 1-4 saatlerini internette geçiriyor. Emeklilerin yüzde 71’i bilgisayarın temel yararının çocukların eğitimi, yüzde 45,4’ü araştırma, yüzde 40,3’ü de okul ödevleri olduğunu belirtiyor.

Intel tarafından yayınlanan bültende “Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması”nın, ülkemizin e-dönüşüm sürecinde farklı yaş gruplarının bilgisayar ile ilişkisini tüm gerçekliği ile ortaya koyduğu belirtildi.

GÜNEYDOĞU VE KARADENİZ DEZAVANTAJLI
Araştırmaya göre kadınlar, 30 yaş üstündekiler ve düşük sosyo-ekonomik statü grubundakiler bilgisayara ve internete erişimde dezavantajlı konumda. Özellikle Güneydoğu ve Karadeniz Bölgeleri’ndeki genç kızlara bilgisayar eğitiminin ulaştırılması ve kadınların bilgisayar okur-yazarlığının artırılması önemli bir gündem maddesi olarak kendini gösteriyor.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de bu alanda iyi şeyler de oluyor. Araştırma sonuçları, özellikle emeklilerin bilgisayar ve internet kullanımında son derece iyi bir konumda olduğunu gözler önüne seriyor.

“Emekli olunca ne yapacağım?” kaygıları, gelişen teknoloji ve teknolojinin sunduğu nimetleri daha yaygın bir topluluğa ulaştıran hizmet ve projelerin artmasıyla yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlıyor. Intel “Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması” da özellikle emeklilerin bilgisayar ve internete ciddi vakit ayırdığını gösteriyor.