Erkek hegemonyası rahatsız ediyor

Türk Eğitim-Sen'in eğitimci kadınlar arasında hazırladığı ankete göre kadınlar çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığından, şiddet ve tacizden, eğitimde fırsat eşitsizliğinden de şikayetçi...

07.03.2011 - 15:33

Erkek hegemonyası rahatsız ediyor

Türk Eğitim-Sen'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde çalışan kadınların sorunlarına hazırladığı araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir dahil 11 büyük kentte, 994 kadın eğitimci ile gerçekleştirildi. Kadınlar toplumsal hayatta en çok karşılaştıkları sorunları sıraladı.

Sorunların başında yüzde 39 oranında erkek hegemonyası geliyor. Kadınların yüzde 11'i cinsiyet ayrımcılığından, yüzde 10'u şiddet ve tacizden, yüzde 9'u eğitimde fırsat eşitsizliğinden şikayetçi...

Kadınlar çalışma hayatında ayrımcı tutum ve davranışlardan da rahatsız. Çalışma saatleri ve koşulları, mesleki yükselme ve terfilerde sorunlar, fiziki taciz, baskı ve dayatmalara maruz kalma gibi sorunlar da sıralanan diğer rahatsızlıklar...

Ankete katılanların sadece yüzde 7'si yönetici konumunda. Kadınların yüzde 14'ü kendilerine bilinçli olarak görev tanımı dışında iş yaptırıldığını savunuyor. Bunların da uzmanlık alanı dışındaki çoğunlukla idarecilerin yapması gereken ya da angarya işler olduğu görüşü hakim.

Eğitimci kadınlar, çalıştıkları birimde kendini gösterme imkanının diğer çalışanlarca bilinç olarak engellendiğini, kadın olduğu için iş yerinde varlığının görmezden gelindiğini, idarecilerin kasıtlı olarak kendilerini rencide edici tavırlar sergilediğini düşünüyor.

Ankete katılanların yarıdan fazlası kendilerine iş yerinde psikolojik şiddet uygulandığı görüşünde.

Çalışma hayatının evliliğe etkilerine gelince; eğitimci kadınların yüzde 58'i, kendini ekonomik yönden güvencede hissettiğini, yüzde 10'u ailesi ve çocuklarından saygı gördüğünü söylüyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...