Gezi Parkı'nda beraat kararı

Kadıköy'de düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle biri ABD vatandaşı 16 kişinin yargılandığı davada, mahkeme 15 sanığın beraatine karar verdi. ABD vatandaşı Sarah Elizabeth'in savunması alınamadığı için dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme, davanın ayrı esas üzerinden yürütülmesini kararlaştırdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.01.2015 - 19:35

Gezi Parkı'nda beraat kararı

Taksim Gezi Parkı odaklı eylemlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle biri ABD vatandaşı 16 kişinin 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, mahkeme 15 sanığın beraatine karar verdi.

Anadolu Adalet Sarayı 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan gerekçeli kararda, 12 Eylül 2013 tarihinde Kadıköy'de gösteri yapan grubun tedbir alan güvenlik güçlerine karşılık verdiği, yola barikat kurarak ve yüzlerini bez parçalarıyla kapatarak kanunsuz eyleme devam ettikleri, güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdığı belirtilerek, cezalandırılmalarının talep edildiği hatırlatıldı.

Sanıklar hakkında kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından dolayı kamu davası açıldığı aktarılan gerekçeli kararda, yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle 15 sanığın beraatine karar verildiği açıklandı.

Gerekçeli kararda, ABD vatndaşı Sarah Elizabeth hakkında açılan kamu davasının ise sanığın savunmasının alınamamış olması ve yargılamayı sürüncemede bırakacak olması nedeniyle ayrılarak yeni esas üzerinden yargılamaya devam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü hakkının, demokratik hukuk devletinin en temel unsurlarından birisini teşkil ettiği anlatılan gerekçeli kararda, bu hakkın düşünceyi açıklama özgürlüğü hakkının en önemli araçlarından biri olma özelliğini taşıdığına vurgu yapıldı.

Gerekçeli kararda, toplanma ve gösteri yürüyüşü hakkının anayasanın 34. maddesinde güvence altına alındığına işaret edilerek, bu hükme göre, herkesin, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğu aktarıldı.

Şiddet içeren, şiddete çağrı niteliğinde olan ve demokratik değerlerin ortadan kaldırılmasının savunulduğu gösteriler dışında, toplanma ve gösteri yapma özgürlüğüne müdahale edilmesinin demokratik toplumda gerekli olmadığı ve çoğu zaman demokratik toplumun varlığını tehlikeye soktuğu kaydedilen gerekçeli kararda, bir toplantı ve gösteri yürüyüşü için önceden izin alınmamış ya da bildirimde de bulunulmamış olmasının, ilgili gösteriye müdahale etmek için yeterli olmadığı ifade edildi.

Gerekçeli kararda, sanıkların güvenlik güçlerine taş veya molotofkokteyli atarken çekilmiş bir görüntüleri bulunmadığı belirtilerek, sanıkların üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Taksim Gezi Parkı olayları kapsamında düzenlenen eylemlere destek verdiği iddia edilen biri ABD vatandaşı 16 kişi hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Sayfa Yükleniyor...