Edinilen bilgiye göre; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron'a Osmanlı Sultanı 3. Murat'ın İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'e yazdığı cevabi mektubu takdim etti.

İlişkili Haberler


Çerçeveletilmiş şekilde verilen mektupta; dost ve düşmana karşı birlikte hareket edildiği ve iki ülke arasında imzalanan anlaşma şartlarına uyulduğu takdirde, İngiliz tüccarlara kimsenin haksızlık etme ihtimalinin olmadığı vurgulandı.

Mektupta, eskiden Osmanlı padişahları ile dostluk edenler nasıl saygı görüp himaye edilmişlerse, kendilerine de o şekilde muamele edileceği ifade edildi.

İspanya'da esir olan Müslümanların İngiltere tarafından kurtarılmasının memnuniyet verici olduğu 3. Murat’ın mektubunda yer aldı.

Mektupta, İngiltere'ye yardım için ilkbaharda büyük bir donanmanın gönderileceği de belirtildi.