Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi.

Tasarı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arazi ve arsalarda norm ve standartlara uygun sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerinin oluşturulması amacıyla yapılacak iyileştirme, tasfiye ve yenilemelerle ilgili usul ve esasları düzenliyor.

Tasarı, dönüştürme, yeniden yerleştirme ve yapılaşma hizmetlerinin; devlet ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları eliyle belirli bir plan, program ve düzen içinde gerçekleştirilmesini öngörüyor.

'RANT YASASI DEĞİL'
Tasarı görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 'rant iddialarına' yanıt verdi.

Düzenlemenin rant amacıyla hazırlanmadığını, yasayı vatandaşın canını korumak için çıkarmak istediklerini söyleyen Bayraktar, tasarıda yer alan ihale usulünün rekabeti önlediği ve aceleye getirildiği iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

''Biz ihale çıkıyoruz diyoruz ki 'Bu arsanın değerini bize ödeyeceksin. Hasılat artışından da pay vereceksin' diyoruz. Bizden sonra özel sektörde bu uygulamaya başladı. Biz sahtekarlık yapamayız. Biz bu yasayı çıkarmalıyız. Buna 'rant yasası' diyemeyiz. Mecburi bir yasadır, bunu çıkarmalıyız. Vatandaşın canını korumalıyız.''