Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mahkumlara 'anadilde savunma' hakkı getiren yasayı onayladı.

Aynı zamanda hükümlülerin cezaevinde eşleriyle görüşmesine imkan tanıyan tasarı 24 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmuştu.

Gül, bir haftalık incelemeden sonra yasayı onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi. Yeni yasa Resmi Gazete'de yayımlanmasını ardından yürürlüğe girecek.

Yasaya göre göre, sanık; iddianamenin okunması ve esas hakkında mütalaanın verilmesi üzerine sözlü savunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilecek. Tercüme hizmetleri, il adli yargı adalet komisyonlarınca oluşturulan listeden, sanığın seçeceği tercüman tarafından yerine getirilecek.

Bu tercümanın gideri devlet tarafından karşılanmayacak. Bu imkan, yargılamanın sürüncemede bırakılmasına yönelik olarak kötüye kullanılamayacak.

Tercümanlar, il adli yargı adalet komisyonlarınca her yıl düzenlenen listede yer alan kişiler arasından seçilecek. Savcılar ve hakimler, bulundukları illerdeki listelerden değil, diğer illerdeki listelerden de tercüman seçebilecek. Adalet Bakanlığı, buna ilişkin yönetmeliği düzenlemenin kanunlaşıp yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde çıkarılacak. Yönetmelik uyarınca tercüman listeleri oluşturuluncaya kadar, sanık mahkemeye kendi tercümanını getirecek.

Türkçe bilmeyen sanığa tercüman verilmesi imkanı, soruşturma evresinde dinlenen şüpheli, mağdur veya tanıklar hakkında da uygulanacak. Bu evrede tercüman, hakim veya Cumhuriyet savcısı tarafından atanacak.