Meclis Başkanı Cemil Çiçek, milletvekillerinin statüleri ve görev tanımlarıyla ilgili bir kanun teklifi hazırladı.

22 maddelik teklif, Meclis Başkanlığı'na, Ankara milletvekili Cemil Çiçek imzasıyla sunuldu. Teklife göre, milletvekili haklarına, dışardan atanan bakanlar da sahip olacak.

Kadın milletvekilleri doğumdan önce ve sonra toplam on altı hafta süreyle izin kullanabilecek. Teklif, milletvekillerinin yapacağı ve yapamayacağı işleri de belirliyor.

Buna göre, milletvekilleri resmi ve özel şirketlerde ücret karşılığı çalışamayacak, iş takipçiliği yapamayacak. Milletvekili herhangi bir derneğin vakfın ya da kamu kurumunun yöneticisi de üyesi olamayacak.

Milletvekilliğine seçilmeden önce yasaklanan yükümlülüklerden herhangi birini üstlenmiş olanlarsa mevcut durumlarını 6 ay içinde yasaya uygun hale getirecek.

Yasağa uymayan milletvekilinin vekilliği salt çoğunluğun kararıyla düşebilecek. Teklif eski milletvekillerine tanınan hakların genişlemesini de öngörüyor. Eski milletvekillerine de diplomatik pasoport hakkı ve silah taşıma ruhsatı verilecek.

Teklifle vekillerin devlet protoklündeki yerleri de öne çekilecek. Milletvekilleri ve eski milletvekilleri, illerdeki her türlü törende soyadı sırasına göre validen sonra gelecek.

Aslında meclis genel kurulunda bekleyen bir 'milletvekili hakları" düzenlemesi vardı. Ancak, partiler arasında uzlaşma sağlana-mayınca, devreye meclis başkanı Cemil Çiçek girdi. Teklifinin önümüzdeki hafta meclis plan bütçe komisyonunda ele alınması bekleniyor.