İlişkili Haberler

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ arazisinden geçecek yolun yapımı için resmi rakamlara göre 3 bin 400 ağaç kesildiğini, kesilen ve taşınan ağaç sayısının dört katı kadar ağaç dikileceğini belirtti.


Kök, ilk aşamada yaklaşık 2 bin ağacın dikimine kısa sürede başlanacağını bildirdi.

Rektör Kök, ODTÜ arazisinden geçmesi planlanan iki yolla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birinci yolun, ODTÜ Teknokent kavşağındaki Bilkent Bulvarı ile Malazgirt Bulvarı arasında bağlantı sağlaması öngörülen yol olduğunu dile getiren Kök, bu yolun, aç-kapa yöntemi ile değil, yerin 30 metre altından geçecek bir tünelle yapılmasının Ankara Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokolde yer aldığını hatırlattı.

Prof. Dr. Kök, "Bu, gerçekten üniversitemiz için büyük bir kazanım. Çünkü bu yol, eğer aç-kapa şeklinde yapılsaydı o bölgede yaşları 40'ın üstünde yaklaşık 34 bin ağacımız yok olacaktı ki bu üniversitenin tüm ekosistemi için çok büyük kayıptır" dedi.

Yolun aç-kapa yöntemi ile yapılması halinde ODTÜ kampüsünün fiziki olarak da ikiye bölünebileceğini aktaran Kök, "Gelinen noktayı bu açıdan da çok büyük bir kazanım olarak görüyoruz" diye konuştu.

Kök, "tünel yol" ile ilgili olarak, ODTÜ İnşaat Mühendisliğinden 3, Jeoloji Mühendisliğinden 1 olmak üzere 4 öğretim üyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesinden 3 mühendisten oluşan bir komisyonun çalışmalara başladığını aktardı.

İKİNCİ YOLDA AĞAÇLANDIRMA BAŞLIYOR

Prof. Kök, İncek Bulvarı bağlantısını sağlamak üzere Bilkent hastane bölgesindeki ODTÜ arazisinden geçen toplam 4,8 kilometrelik bölümün de ikinci yolu oluşturduğunu dile getirdi. O bölgedeki hastane çalışmalarına çok önceden başlandığını anımsatan Kök, bu konuyu uzun süre Büyükşehir Belediyesi ve uzmanlarıyla görüştüklerini ve kendilerine iki öneri sunduklarını, birinci önerilerinin, mevcut yolun (İhsan Doğramacı Bulvarı) genişletilerek devam etmesi yönünde olduğunu anlattı.

Diğer önerinin, İhsan Doğramacı Bulvarı'nın sadece gidiş olması nedeniyle ODTÜ sınırına en yakın yerden bir geliş yolunun yapılması olduğunu bildiren Kök, önerileri kabul görmediği için yolun ağaçların en az olduğu ve üniversitenin Bilkent yolu sınırlarına en yakın yerden geçmesi konusunda bir anlaşmaya varıldığını dile getirdi.

ODTÜ arazisinden geçecek yolun yapımı için resmi rakamlara göre 3 bin 400 ağaç kesildiğini, bunlardan bin 976'sının çalı grubu bitkiler olduğunu 297 ağacın ise taşındığını belirten Kök, "Kesilen ve taşınan ağaç sayısının dört katı kadar ağaç dikilecek. Ağaç türleri ve dikilecek alanlar üniversitemiz tarafından belirlendi. 8 bin Toros sediri, bin 500 meşe tipi, bin dişbudak türü, bin 200 çınar ağacı, 3 bin 200 de iğde olmak üzere toplam 14 bin 900 ağaç konusunda uzman öğretim üyelerimiz tarafından belirlenen bölgelere dikilecek. İlk aşamada 2 bin ağaç bugünlerde dikilmeye başlanacak" bilgisini paylaştı.

YOLUN BATI KESİMİNDE KALAN ODTÜ ARAZİSİNDE "ORMAN MÜZESİ" KURULACAK

Kök, yapılacak yol ile Bilkent sınırı arasında kalan arazinin üniversitelerinin bir parçası olduğunu ve bu alanın doğal özelliklerinin korunarak geliştirileceğini belirtti.

Mustafa Verşan Kök, gerek ekologların gerekse bu alanda çalışan alandaki diğer öğretim üyelerinin yaptığı çalışmalarla burada kalan ODTÜ arazisini "Orman Müzesi" haline getireceklerini açıkladı.

Rektör Kök, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, ağacı ve ormanı sevdirmek ve bir ekosistemin nasıl oluştuğunu gösterebilmek için kuracakları Orman Müzesine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Barındırdığı dere boyu sulak alanı, küçük gölcükleri, bozkır ve orman dokularıyla bu alan, yerleşkemizin tümüne yönelik üst ölçekli bir doğa izleme, koruma ve geliştirme yaklaşımı çerçevesinde, araştırma, eğitim ve bilimi topluma yayma faaliyetlerimizin odak noktalarından birisi olacaktır. Doğa Araştırma ve Eğitim Açık Hava Laboratuvarı olarak adlandıracağımız yolun batı kesiminde bulunan bu arazimiz, önemli bir doğa izleme, araştırma ve topluma yönelik doğa eğitimi verme istasyonu olacak. Bu bölge, kurulması konusunda ön çalışmalarına başlanan yerleşkemizin doğal yapısını araştırmaya ve korumaya yönelik 'Ekosistem Araştırma ve Eğitim ve Merkezi'nin istasyonlarından biri haline gelecek."

Öğrencilerin, Orman Müzesinde canlılar ve ağaçlar hakkında bilgi alabileceklerini de dile getiren Kök, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda üniversitemizin merkez kampüsü ile bu arada kalan alan arasında üç alandan geçiş sağlayacağız. Hem insan ve araç geçişi hem de canlıların geçişi. Bunun için anlaşma yapıldı. Yani üç yerde alttan geçiş olacak. Dolayısıyla bu arazinin yine ODTÜ'nün olduğunun altını bir kere daha çizmek istiyorum" dedi.

AĞAÇLANDIRMA ŞENLİĞİ YAPILACAK

Kök, 1982'den bu yana 93 hektarlık alanın ODTÜ arazisinden farklı nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyelere bırakıldığını belirterek, "Son yapılan protokolün şöyle bir olumlu tarafı da var. 36 hektarlık bir alan ODTÜ'nün arazisinden ayrıldı fakat biz bunun kadar bir yer de istedik. Bu konuda sayın Valimizin çok büyük desteği oldu. Bize gösterilen yerlerden ve bizim de birkaç önerimiz değerlendirildikten sonra, minimum 36 hektar bir alan üniversitemize tekrar kazandırılacak. Bu da verilecek araziye göre tekrar yeşillendirilecek, ağaçlandırılacak bir alan da olabilir" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversiteye kazandırılacak 36 hektarlık bir alanda ODTÜ olarak yeni bir ağaç dikme şenliği planladıklarını da sözlerine ekledi.