Edip Cansever’in bütün şiirleri daha önce "Sonrası Kalır" adıyla iki cilt halinde Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkmıştı. Devrim Dirlikyapan’ın hazırladığı Şiiri Şiirle Ölçmek’te ise Cansever’in bütün düzyazıları, söyleşileri ve soruşturma yanıtları ilk kez bir araya getiriliyor.

Modern Türk şiirinin en özgün ve üretken şairlerinden Edip Cansever’in (1928-1986) yazılarında, onun poetikasını belirleyen, yaşama ve şiire bakış açısını ortaya koyan, şiirini anlamamızı sağlayacak pek çok ipucunun varlığı dikkat çeker.

“Şiiri Bölmek”, Edip Cansever’in Türk şiirinde örneğine az rastlanan “dramatik monolog” türünü neden tercih ettiğini göstermesi bakımından, onun en önemli yazılarından biri. Bu yazısında Cansever, gündelik edimlerimizi yerine getirirken kılıktan kılığa girdiğimizi, hep birilerine ya da bir şeylere uyum göstererek yaşadığımızı, bunun sonucunda ise giderek kişiliğimizi yitirdiğimizi vurgular. Edip Cansever’e göre, direnmekle çevreye uymak arasında şaşkına dönen ve sürekli olarak çeşitli rollere bölünen bireyin şiirde hakkıyla temsil edilebilmesi, şiirin de anlatıcılara bölünmesiyle, yani dramatik bir şiirle mümkündür. Okuyucu, “Şiiri Bölmek”te olduğu gibi, “Düşüncenin Şiiri”, “Soyut Somut”, “Şiiri Şiirle Ölçmek”, “Tek Sesli Şiirden Çok Sesli Şiire” ve “Tragedya Üzerine Notlar” gibi yazılarda da Cansever şiirinin düşünsel temellerine açılan birçok kapıyla karşılaşacak.

ŞİİRİ ŞİİRLE ÖLÇMEK / Edip Cansever

Şiir Üzerine Yazılar, Söyleşiler, Soruşturmalar