Her hangi bir gökcismini, takımyıldızı, nebulayı ya da kuyruklu yıldızı gökyüzünde görebilmek, geçişini beklemek ya da daha önceden yeri detayları ile tespit edilmiş bir göksel yapıyı bir teleskop ile gözlemek için belli şartları gerçekleştirmek gerekmektedir.

Dünya üzerinde bulunduğumuz nokta, tarifi yapılan göksel cismin yerini farklı, göreceli kılar. Uzayda yerini değiştirmeyen ancak yuvarlak bir cisim üzerinde yaşıyor olmamızdan kaynaklanan bir algı sorunudur bu. Kuzey yarımküre ve güney yarımküre farklı takımyıldızları görebilir. Uygarlık, teknoloji, kültür değişimleri Kuzey yarımkürede daha hareketli bir yapı sergilemiştir. Dolayısı ile çoğu yazıda adeta göksel gözlemler ile ilgili tüm gerçekler kuzey ya da güney ayrımı olmaksızın sabit ve değişmez gibi algılanır. Oysa güney yarımküre insanının algıladığı gökyüzü, bir kuzey yarımküre insanı ile aynı değildir.

Gök gözlemi, yalnızca bulunduğunuz enleme göre değil, mevsime ve saate göre de değişkenlik gösterir. Güney Haçı Kuzey insanının göremediği bir göksel seyirdir. Güneyde Büyük ve Küçük Macellan bulutsularını kolayca bulabilirken, Kuzeyde Büyük Köpek ve Küçük Köpek takımyıldızları göksel bir keyif hazırlar.

Şehir ışıklarının neredeyse kesintisiz varlığı, gök gözlemi için ciddi bir sorun teşkil eder. Teleskop gözlemi yapanlar bir oksijen filtresi ile bunun zararlı sonuçlarını biraz giderebilmektedirler.

Çok büyük gözlem araçlarına gerek kalmadan da göksel gözlem yapmak mümkündür. Ufak bir uzay dürbünü bazı tek gibi görünen yıldızların aslında bir grup olduğunu gösterebilir. Aşağıdaki takımyıldızlar çıplak bir göz ile karanlık bir bölgede gözleyebileceğiniz takımyıldızlardır.

Takımyıldızlar, birbirlerine yakın olmak zorunluluğu olmayan, ancak birlikte belli şekiller oluşturan yıldızların bir arada oluşlarına denir. Bu yıldız topluluklarının 12 tanesi bizim Astrolojik Zodyakımızı oluşturmaktadır. Hepsinin tabii ki gökyüzünde kapladığı bir derecesel alan bulunmaktadır.

Astronomlarca kabul edilmiş 88 adet takımyıldız bulunmaktadır. Antik çağlardan bu yana yıldızlar, mitolojik kişiler veya hayvanlarla özdeşleştirilen karakteristik şekiller, yani takımyıldızlar biçiminde gruplandırılmışlardır. Işıltılı görüntüleri insanları her zaman büyülemiştir. Takımyıldızlara, Yunan mitolojisinden alınmış adlar verme düşüncesinin, M.Ö. 3. yy.da Makedonya Kralı Antigonos Gonatas'ın sarayında hekim ve ozan olan Aratos'tan çıktığı sanılmaktadır. Gökkürenin Kuzey yarımküresinin haritası 2. yy.da Ptolemy tarafından hazırlanan ve 48 takımyılıdızı kapsayan haritaya dayanmaktadır.

Astronomların Güney Yarımküre'nin gökyüzünü daha geç bir dönemde gözleyebilmiş olmaları nedeni ile Güney Takımyıldızları daha geç bir dönemde belirlenmiştir. Bu takımyıldızlar, 17. yy.da özellikle Bayer ve Hevelius, sonra 18. yy.da Lalande ve La Caille tarafından genellikle kuş ya da bilimsel alet isimleri kullanılarak adlandırılmışlardır. 1925 Yılından sonra Uluslararası Astronomi Bilrliği gökyüzünü 88 takımyıldıza bölmüştür. Bunların her biri, yalnız adını aldığı parlak yıldızlar grubuyla değil, aynı zamanda enlem ve boylam yaylarıyla sınırlanan ve resmi olarak Latince adıyla veya 3 harflik bir kısaltma ile belirtilir, bu isimli gökyüzünü bölgesini kapsarlar. Bu takımyıldızların en büyüğü Dişi Ejderhadır ve 1303 derece karelik yer kaplamaktadır. En küçüğü ise Güney Haçıdır ve 68 derece karelik yer kaplamaktadır.

Gözlem için gökyüzüne baktığınızda, kuzey yarımkürede iseniz, herşey, Küçük Ayı takım yıldızının en parlak yıldızına çok yakın olan bir nokta çevresinde hep birlikte dönüyormuş gibi görünür. Bu nokta Kutup Yıldızıdır. Dünyanın kendi çevresindeki dönüşünü tamamlaması ve göksel gözlemde herşeyin eski yerine gelme süresi 23 saat 56 dakika kadardır. Burada çok önemli ve dikkat çekici bir durum bulunmaktadır. Bizim takvimsel olarak 24 saat ile belirlediğimiz bir günlük süre ile yıldızların dönüşünü tamamladığı ve adına günlük hareket dediğimiz bu dönüş, 4 dakikalık fark yaratmaktadır. Bu görsel olarak ve konum olarak şu anlama gelir ki; mevsimin başında doğudan saat 20:00'de doğan bir yıldız, mevsim ilerledikçe aynı saatte daha yüksekte görünecektir. Bu durum ekvatorda son derece farklıdır.

Ekvatorda gece boyunca tüm takımyıldızlar görünür. Gökyüzünde 20 kadarı çok parlak olan ve çıplak gözle görülen yaklaşık 6000 kadar yıldız bulunmaktadır.
http://www.astrologyanalyst.com