NTV

'Ucube' hakiminden yalanlama

Anadolu Ajansı

Türkiye

Kars'taki İnsanlık Anıtı'nın yıkımını durduran kararı veren hakim, Kayseri'ye tayininin kendi talebi üzerine gerçekleştiğini açıkladı.

Kars'taki İnsanlık Anıtı'nın yıkımının yürütmesini durdurma kararının ardından Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı görevinden Kayseri Bölge İdare Mahkemesi üyeliği görevine atanan Mehmet Haskalaycı'dan açıklama geldi.

Haskalaycı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada da, ''kendi talebi üzerine bu tayinin gerçekleştiğini, tenzili rütbeye uğratıldığı haberlerinin gerçek dışı'' olduğunu belirtti.

Haskalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı gazetelerde ve internet sitelerinde kamuoyunda ''heykel davası'' olarak bilinen İnsanlık Anıtı ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararı dolayısıyla ''Kayseri'ye sürgün olarak tenzili rütbe ile gönderildiğine'' yönelik haberler yer aldığını anımsattı.

Atamanın tamamen kendi isteğiyle gerçekleştiğini belirten Haskalaycı, şunları kaydetti:

''Babamın ve kayınvalidemin hastalıkları nedeniyle memleketim olan Kayseri'ye atama talebinde bulunmam üzerine bu tayin gerçekleşmiştir.

Ayrıca tenzili rütbeye uğratıldığım haberleri de gerçek dışıdır. Ben Kayseri İdare Mahkemesi üyeliğine değil, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi üyeliği görevine atandım. Bu görev mahkeme başkanlığı ile eş değer bir görevdir. Bu konuda kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir.''

HSYK'DAN AÇIKLAMA
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamsici'den de bir açıklama geldi.

''Atama kararnameleri sırasında hakim ve savcıların verdikleri kararlar değil, kıdem, terfi, liyakat gibi nesnel ölçütler ile ilgililerin talepleri ve mazeretleri göz önünde bulundurulmaktadır" denilen açıklama şunlar ifade edildi:

"Bu çerçevede, Erzurum İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Haskalaycı'nın, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine atanması, iddia edildiği gibi vermiş olduğu herhangi bir somut karardan kaynaklanmayıp, tamamıyla kendisinin talebi ve yakınlarının sağlık mazereti üzerine yapılmıştır.''

İlgili hakimin, ''Bu iddiaların gerçek dışı olduğu'' açıklamasını yaptığını hatırlatan Hamsici, bu tasarrufun tenzili rütbe niteliğinde bir atama olmadığını, idari yargı teşkilatı yapılanmasında üçüncü bölge olan Erzurum'dan, ikinci bölge olan Kayseri'ye ve bir üst mahkeme olan bölge idare mahkemesine yapılmış bir atama olduğuna dikkati çekti.
Açıklamada, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Ahmet Durmaz ile ilgili iddialara da yanıt veren Hamsici, şunları bildirdi:

''Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Kemal Kuku'nun izinli olması sebebiyle; söz konusu kararın itirazen incelemesine geçici olarak katıldığını kurulumuzun kararname sonrası basından öğrendiği ilgili, Erzurum İdare Mahkemelerinde görev yapan en kıdemli hakim olup, kendi görev yaptığı İkinci İdare Mahkemesi Başkanlığının boş bulunması sebebiyle, bu mahkeme başkanlığına atanmıştır.

Yapılan atamanın asılsız haber ve yorumlara konu olan kararın verildiği Erzurum Birinci İdare Mahkemesi Başkanlığı ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bazı haberlerde, yürütmeyi durdurma kararının itiraz incelemesine katıldığı için Konya İdare Mahkemesi Başkanlığı ile taltif edildiği iddia edilen Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Kemal Kuku'nun ise, kararın verildiği tarihte izinli olduğu ve kararın hiçbir aşamasında yer almadığı, konuyla ilgili basında çıkan haberler sonrası yapılan inceleme sonucunda anlaşılmıştır.''

Ankara İdare Mahkemelerinde 15-20 yıl gibi uzun sürelerle görev yapan bazı idare mahkemesi başkanlarının, boş bulunan ve idare mahkemesi başkanlıklarına göre üst görev olduğu tartışmasız olan bölge idare mahkemesi başkanlıklarına atanmalarının tartışma konusu edilmesini de eleştiren Hamsici, şunları kaydetti:

''Kurulumuz atamaları yaparken, ilgililerin üye oldukları dernekleri değil, mesleki müktesebatlarını, hizmet sürelerini, kıdem, terfi, liyakat gibi nesnel ölçütleri dikkate almaktadır. Dernek üyesi olmak, bir yere atanmaya esas olamayacağı gibi, bir yerde ilanihaye kalmanın da gerekçesi olamaz. Yetkili mercilerden veya ilgililerden sorulup araştırılmadan, birtakım varsayımlardan hareketle yapılan ve kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tür haber ve yorumlar, basın ve meslek etiği ilkeleri ve iyi niyetle bağdaşmamaktadır.

Demokratik meşruiyetini halkından alan Kurulumuz, hiç kimsenin veya hiçbir kurumun HSYK'sı değil, bağımsız ve tarafsız hakim ve savcılarımızın Kuruludur.''