Yeni santral planlarında başı çeken ülkeler ise Çin, Hindistan ve Türkiye.

Yeni kömür santrali açmayı planlayan ülkeler arasında 455 santral ile birinci sırada yer alan Hindistan’ı, 363 santral ile Çin takip ediyor.

Üçüncü ülke ise, 49 santralden elde edeceği 36,719 MW’lik kapasite ile Türkiye. Türkiye’de kömürle çalışan mevcut elektrik santrallerinin kapasitesi 54.23 MW. Raporda bu santrallerin inşa edilmesi halinde dünyanın en fazla salım yapan ülkesi Çin’in mevcut karbon salımına eşdeğer bir etki olacağı belirtiliyor. Türkiye’de kurulması planlanan kömürlü termik santral kapasitesi Afrika kıtasının tümünde kurulması planlanan kapasiteye hemen hemen eşit durumda.