Türkiye'de yeni yunus gösteri merkezleri açılmamasını isteyen Sualtı Araştırmaları Derneği;Deniz Memelileri Araştırma Grubu (SAD-DEMAG), Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'e taleplerini içeren yazı gönderdi.

İlişkili Haberler


SAD-DEMAG Koordinatörü Fethi Bengil, Türkiye'de 11 yunus gösteri merkezi olduğunu, bundan sonra yeni bir tesis açılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de deniz memelilerinin tutulması ve tutuldukları yerlerin özellikleriyle ilgili bir yasa olmadığına dikkati çeken Bengil, yunus gösteri merkezlerinin sayısının artmasından endişe duyduklarını söyledi.

Brezilya ve Belçika'da söz konusu tesislerin açılmasının, İtalya'da ise yunus ve balinaların insanlarla etkileşime sokulduğu programların yasaklandığını vurgulayan Bengil, ''Bu merkezlerin ülkemizde yasaklanmasını istiyoruz. Bu gerçekleşene kadar yunus ve balinalar konusunda uzman kişilerin desteğiyle bu tesislerin işletilmesine ilişkin yönetmelik en kısa sürede çıkarılmalıdır'' dedi.

Bu tesislerin bazılarında engelli çocuklar için yapılan yunus terapi programlarını da eleştiren Bengil, söz konusu programların faydalarının herhangi bilimsel bir çalışmayla kanıtlanmadığını öne sürdü. Yunusların sosyal ortamlarından koparılıp havuzlarda gösteri amaçlı ''tutsak edilmelerini'' kabul edilemez olarak nitelendiren Bengil, şöyle konuştu:''Ülkemizin yaban hayatın korunması konusunda gösterdiği olumlu çabaların yunus tesislerinde kullanılmak üzere canlı yunus avı ve ticaretine verdiği izinle gölgelendiğini düşünüyor, bu talihsiz tutumun devam etmemesini umut ediyoruz. Yunus tesislerine gösterilen tepkiye duyarlı bazı tur şirketleri ülkemizdeki yunus tesislerine tur düzenlemeyi durdurduklarını açıklamışlardır. Tutsak yunusların doğaya salınmasıyla ilgili ayrıca kurallar vardır. Bu kurallar yunusların salınmasının uzmanlık gerektiren oldukça masraflı bir süreç olduğunu gösterir. Yunusların belirlenmiş bir prosedürün izlenmesinin ardından salınması gerekir. Bu prosedüre göre yunus salınmaları özellikle yaban popülasyonlarına zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır. Avlandıkları bölgeden farklı bir yerde salınan yunuslar o bölge popülasyonu için yabancı genetik kirlilik tehlikesini gündeme getirir.''

Yeni tesisler açılmaması yönündeki isteklerini içeren bir yazıyı Bakan Eker'e gönderdiklerini bildiren Bengil, Türkiye'de doğayı ve denizi tanıtmak amacıyla memeli canlıların kullanılmaması, etik, doğal değerlere saygılı tesislerin yapılması, bu tesislerin nitelik ve standartlarını belirleyen mevzuat oluşturulması konusunda rehberlik etmeye hazır olduklarını da kaydetti.