İlk kez mezhep çatışması

Humus'ta Esad yandaşı aleviler ile muhalif görüşteki sünniler çatıştı, 30 kişi öldü.