Yardımlar yetersiz

17.08.2010 - 16:14

Uluslararası Toplum Pakistan'daki felakete duyarsız kalmakla eleştiriliyor.

Öneriler