Federasyona karşı çıkan milletvekilleri, 49 yıldır sonuç vermeyen tezin terkedilmesini ve yerine adadaki 2 ayrı devletin iyi komşuluk ilişkileri kurmasını öngörüyor.

26 sivil toplum örgütü tarafından desteklenen milletvekilleri, Kıbrıs’ta 2 ayrı devlet esasında, konfederal çerçevede görüşmeler önerdi.

50 sandalyeli meclisin 19 milletvekili tarafından meclise sunulan öneri, Rumlarla iki toplumlu iki bölgeli federasyon kurulması amacıyla yapılan görüşmelere son verilmesini ve 49 yıldır kabul görmüş olan federal çözüm çerçevesinin ortadan kaldırılmasını öngörüyor.

Merkez sağdaki Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve bağımsızlardan 19 milletvekili, federasyon tezinin terkedilmesini, Kıbrıs’ta 2 bağımsız devletin esas alınmasını istedi.

Karar önerisini Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sunan milletvekilleri adına konuşan UBP milletvekili Zorlu Töre, federasyon tezinin artık tükendiğini Kıbrıs görüşmelerinin kaldığı yerden devam edemeyeceğini savundu.

Rumlarla yapılacak yeni müzakerelerin iki devlet esasında ve eşitlik temelinde mümkün olabileceğini kaydeden Töre, iki bağımsız devletin görüşmelerle iyi komşuluk ilişkileri geliştirebileceğini ifade etti.

Federasyon karşıtı milletvekilleri, Rumlarla yürütülen görüşmelerde Türk tarafınca sunulan önerilerin sonuç alınamadığı için artık hükümsüz olduğunu savundu.