Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, cemevlerinin statüsüne ilişkin önemli bir karar açıkladı.

AİHM, cemevlerinin ibadethane olduğuna ve Türkiye'de Alevilere dini temelde ayrımcılık yapıldığına hükmetti.

AİHM kararına temel oluşturan dava, Cem Vakfı tarafından diğer ibadethanelerin aksine elektrik ve su parası ödetilen cemevlerine ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla açılmıştı.

Tarafları dinleyen mahkeme, davacı vakfın tezlerini haklı buldu ve kararı oybirliğiyle aldı.

AYRILCILIK YAPILIYOR
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, cami, kilise ve sinagoglardan elektrik parası alınmayıp cemevlerinden alınmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "ayrımcılıkla" ilgili maddesine aykırı olduğuna karar verdi.

ALEVİ İBADETHANESİ
Mahkeme kararında, Türk hükümetinin tezlerinin aksine cemevlerini "Alevilerin ibadethanesi" olarak tanımladı.

Alevilere dini temlede ayrımcılık yapıldığı vurgulandı. Gerekçeli kararda, Türk hükümetinin resmen tanınmış ibadethaneler ile cemevleri arasındaki ayrımcılığı meşru kılacak hiçbir kanıt sunamadığı da not düşüldü.

TAZMİNAT KARARI SONRAYA BIRAKILDI
Mahkeme, kararın tazminata ilişkin bölümünü ileri bir tarihte açıklayacağını duyurdu. Buna karşılık Türk hükümetinden en geç 6 ay sonra davacı tarafla varılacak olası uzlaşı hakkında bilgi talebinde bulundu. Türk hükümetinin karara itiraz için 3 ay süresi bulunuyor.

KARAR İÇTİHAT OLUŞTURUYOR
Karar, Ankara'nın AİHM önünde Alevi vatandaşlarına ayrımcılıktan ilk kez mahkum olması bakımından önem taşıyor ve içtihat oluşturuyor.