İlişkili Haberler

Fransa ve Belçika'da işyerinde başörtülerini çıkarmayı reddeden iki Müslüman kadın Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu. Avrupa Adalet Divani bu konudaki kararını bugün verdi.

Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Divanı, açıkça belli olan dini sembollerin işyerinde yasaklanabileceğine hükmetti.

Kararda, “Görünür şekilde siyasi, felsefi ve dini sembol niteliğinde kıyafet giyilmesine yönelik yasak, tüm çalışanların tarafsız giyinmesini şart koşan şirket kurallarına dayanmalıdır” ifadesi yer aldı.

Her iki davada da Belçika ve Fransa’daki temyiz mahkemeleri, Avrupa Adalet Divanının, AB içtihatları doğrultusunda konuyla ilgili mütalaa vermesini istemişti.