'Sözde Ermeni soykırımı' demek yasaklansın

Fransa'da "Ermeni soykırımı"nı inkarın cezalandırılmasına ilişkin yasal girişimlerin mimarı olan Marsilya milletvekili Valerie Boyer, konu hakkında Fransız Millet Meclisi'ne yeni bir yasa teklifi daha sundu.

11.02.2013 - 12:45

'Sözde Ermeni soykırımı' demek yasaklansın

Yeni teklifte Fransa'nın sömürgecilik dönemindeki köle ticareti ile "Ermeni soykırımı", inkârı cezalandırılması gereken suçlar olarak tanımlanıyor. "Ermeni soykırımı" terimi ile "sözde", "olduğu söylenen", "iddiaları", "varsayımsal" veya "sahte" gibi sözcüklerin kullanılmasının yasaklanması da isteniyor.

Yeni yasa teklifi Meclis sekreteryasına Boyer'nin öncülüğünde 5 milletvekili tarafından sunuldu. Teklifi sunan milletvekillerinin tamamı ana muhalefetteki Halk Hareketi İçin Birlik (UMP) partisi üyelerinden oluşuyor. Teklif, daha önce sunulan benzer yasa teklifleri gibi "Ermeni soykırımı"nı inkârın, Yahudi soykırımını inkâr için olduğu gibi, 2 yıl hapis ve 45 bin Euro para cezasıyla cezalandırılmasını öngörüyor.

Ancak yeni teklifte iki yenilik ön plana çıkıyor. Teklifte, hangi soykırım veya insanlığa karşı suçların yasa kapsamına alınması gerektiği belirtiliyor. Buna göre "kölelik ve köle ticareti", "Ermeni soykırımı" ve "8 Ağustos 1945 tarihli Londra Anlaşması'na ek Uluslararası Askeri Mahkeme statüsünün 6'ıncı maddesinde belirtilmiş suçlar"ın inkârı suç sayılıyor.

Teklifte; "Ermeni soykırımı" için "sözde", "olduğu söylenen", "iddiaları", "varsayımsal" veya "sahte" gibi terimlerin kullanılması da "inkârcılık" olarak sayılıyor. Böylelikle "Ermeni soykırımı" için "sözde" veya buna benzer terimlerin kullanılacağı her türlü yayının Fransız topraklarında engellenmesi hedefleniyor.

Valerie Boyer ve arkadaşları, Avrupa Birliği'nin ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele kapsamında 2008 yılında kabul ettiği ve Fransız yasalarına uyarlanması beklenen çerçeve karar kapsamında yeni inkâr yasasının kabul edilmesini istiyor.

Meclis Anayasa Komisyonu'na sevkedilen yasa teklifinin ne zaman işleme konulacağı bilinmiyor. Valerie Boyer'nin daha önce konu hakkında hazırladığı benzer bir yasa teklifi 23 Ocak 2012 tarihinde Fransız Parlamentosu tarafından oy çoğunluğuyla kabul edilmiş, ancak Fransız Anayasaası ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle 28 Şubat 2012 tarihinde Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmişti.

Fransa, 2001 yılında çıkardığı tek cümlelik bir yasayla "Ermeni soykırımı"hı resmen tanıyor.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...