'Milli Güvenlik dersine branş öğretmeni girsin'

18. Milli Eğitim Şurası'nda ''Milli Güvenlik dersi''nin kaldırılması tartışıldı. Tartışmalar sonucunda, bu dersin müfredatının gözden geçirilerek yenilenmesi ve derse branş öğretmenlerin girmesi önerisi benimsendi.

Haberler 02.11.2010 - 17:20

''İlköğretim ve Ortaöğretimin Güçlendirilmesi, Ortaöğretime Erişimin Sağlanması'' konusunu ele alan komisyonda, Milli Güvenlik dersi tartışıldı.        

Bir Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez, Milli Güvenlik dersinin ya kaldırılması ya da bu dersin sosyal bilgiler veya inkılap tarihi dersinde verilmesini önerdi.        

Etyemez, ''Çünkü artık Milli güvenlik kavramında ciddi bir değişiklik yaşanıyor. Gördük ki Türkiye'nin dört bir tarafında çok fazla bir problemimiz yok. İlişkiler kurduğunuz zaman güvenlik sorunu yaşamıyorsunuz. Korku üzerine kurgulanmış bir eğitimi verme yerine bunu daha farklı bir boyuta taşımak, bunu sosyal bilgiler veya inkılap tarihi dersinde vermek gerekir diye düşünüyorum. Kışladan subaylarımızı işini gücünü bıraktırıp eğitim ortamına çağırmanın bir anlamı yok. Üniformalı bir şekilde gelip derslere girmesine gerek yok'' dedi.        

Şura'ya Genelkurmay temsilcisi olarak katıldığını belirten Hakan Günay da şunları söyledi:        

''Uzun yıllar bu dersi vermiş bir öğretmen olarak Milli Güvenlik dersinin içeriğinin öğrencilere faydalı olduğunu ve katkı sağladığını düşünüyorum. İçerik güncellenebilir, değiştirebilir ama burada ortaöğretimin geliştirilmesi konusunda hiçbir dersin müfredatına yönelik spesifik bir inceleme yapılmamışken özellikle Milli Güvenlik dersinin müfredatının değiştirilmesinin ortaöğretimin gelişimine nasıl bir katkı sağlayacağı bende bir soru işareti olarak kaldı. Bu derse giren subaylar görev olarak bu derse girmektedir. Bunun içeriğine hakim öğretmenler tabii ki bu dersi verebilir. Özellikle Milli Güvenlik dersinin içeriğinin incelenmesinden ziyade tüm derslerin içeriğinin verimlilik çerçevesinde incelenmesi daha faydalı olur diye düşünüyorum.''
      
''PEDAGOJİK FORMASYONLARI YOK''
Karaman Milli Eğitim Müdürü Sebahaddin Altun da ''Biz ücretli öğretmenleri görevlendirirken bile Bakanlığın koyduğu kıstaslara göre yapıyoruz. Bu açıdan bakmak istiyorum konuya. Gelen bir asker arkadaşımızın pedagojik formasyonu yok. Öğretmenlikle ilgili aldığı bir ders yok. Asker arkadaşlarımızın gelip okullarda bu dersleri vermeleri bizim pedagojik formasyon meselemize aykırıdır. Onun için Milli Güvenlik dersini bir tarih öğretmenimiz neden veremesin. Zaten müfredatı Bakanlığımızca hazırlanmış, Talim ve Terbiye Kurulundan geçmiş. Bunu tarih öğretmenlerimiz inceleyerek okullarda bu dersleri verebilirler. Hakikaten insanların resmi kıyafetleriyle şu çağda artık okullarda ders vermeye gelmeleri uygun birşey değil diye düşünüyorum'' diye konuştu.        

Bir başka komisyon üyesi de tartışmalara, ''Bu dersi komutanın vermesi özellikle kız çocuklarımızın hayatında belki görmeyeceği bir durumdur. Kim zarar görmüş askerden. Biz askerimizin derste hiçbir zararını görmedik. Bu konuyla ilgili hiçbir soruşturma olmadı'' sözleriyle katılması üzerine bazı üyeler, ''pedagojik açıdan uygun değil'' diyerek karşı çıktı.        

Tartışmalardan sonra komisyonda, ''Milli Güvenlik dersi müfredatı gözden geçirilmeli ve derslere branş öğretmenleri girmeli'' önerisi benimsendi.        

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız'ın, okullarda zorunlu olarak insan hakları ve demokrasi dersi konulması önerisi de kabul edildi.       

Komisyonda ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimliği uygulamasıyla sağlık ocaklarını daha aktif hale getirdiği anlatılarak, bu sistemin de ''mahalle-okul'' sistemi şeklinde Milli Eğitim Bakanlığında da uygulanması, okul müdürlerine yetkiler verilmesi istendi.        

Mesleki ve teknik liselerinin de tartışıldığı komisyonda, mesleki ve teknik lise mezunlarına kendi alanlarında yükseköğretim programlarına giderken ek puan verilmesi, mesleki eğitim kampüsleri oluşturulması; kız teknik, erkek teknik, ticaret ve turizm genel müdürlüklerinin tek çatı altında birleştirilmesi, her okula bir kadın bir erkek rehber öğretmen atanması, öğrencilerin ve velilerin eğitim süreçlerine katılımlarının sağlanması konularında görüş birliğine varıldı.

Sayfa Yükleniyor...