İlişkili Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım işlemlerine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Merkez Bankası'nın konu ile ilgili bankalara gönderdiği açıklamada "İşlemlerin vadesinde Türk lirası ve döviz tutarlarının karşılıklı değişimi yapılmayacak, bunun yerine tutarlar Türk lirası olarak netleştirilecek, netleştirme işlemi bankalara/bankalardan vade tarihinde kur farkından doğacak farkın ödenmesi/tahsil edilmesi şeklinde yapılacaktır. Kur farkının hesaplanmasında vade tarihinde ilan edilecek TCMB gösterge niteliğindeki döviz alış kuru kullanılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İşlemlerin, geleneksel (çoklu fiyat) ihale yöntemi ile gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, bankaların, vade süresince TCMB nezdinde, ihalede kazandıkları döviz tutarının yüzde 2,5'i oranında teminat bulunduracağı kaydedildi.

Açıklamada, işlemlerin ve teminatların değerlerinin TCMB gösterge niteliğindeki döviz satış kuru kullanılarak günlük olarak belirleneceği ve fiyat ile kur hareketleri gibi nedenlerden dolayı ilave teminat istenebileceğine değinilerek, ihalelere döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankaların katılabileceği belirtildi.

Tekliflerde yer alacak fiyatın (kurun) tam ve tamın yüz binde biri ve katları şeklinde tanımlanacağı aktarılan açıklamada, işlem teklifi miktarının en az 1 milyon dolar olacağı ve her bir bankanın ihalede verebileceği maksimum teklif tutarının toplam ihale tutarının yüzde 20'si ile sınırlı olacağı ifade edildi.

TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci pazartesi günü reel sektörün kur riskine karşı yeni bir ürün üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.