Memur ve emekli maaşlarına ocakta en az yüzde 3 zam

ntv.com.tr

Hükümetin, Resmi Gazete’de yayımlanan 2017 yılı programına göre işçi emeklileri ocakta yüzde 3.73, memur ve emeklileri ise yüzde 3 zam alacak. Temmuzda işçi emeklisine yüzde 3.59, memura yüzde 4 zam daha yapılacak.

 • 1

  Hükümetin 2017 programı dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 • 2

  Programda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının önceki 6 aylık enflasyon tahminine göre ocakta yüzde 3.73, temmuzda yüzde 3.59 artırılmasının öngörüldüğü belirtildi.
 • 3

  Toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları ve memur emekli aylıklarının 2017 Ocak ayında yüzde 3, temmuzda yüzde 4 artırılacağı kaydedildi.
 • 4

  Programda, bu açıklamadan sonra ayrıca 2017 Temmuz’da yaklaşık yüzde 0.6 enflasyon farkı verilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Ancak enflasyon farkına ilişkin ifadenin yanlışlıkla ‘temmuz’ olarak yer aldığı yüzde 0.6’lık oranın ocak için geçerli olduğu tahmin ediliyor. Geçmiş yıllardaki programlarda tahmin ocak ayı için veriliyordu.
 • 5

  FAİZ GELİRİNE KADEMELİ VERGİ

  FAİZ GELİRİNE KADEMELİ VERGİ
  Hürriyet'in haberine göre programda sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesinde, stopaj oranının elde tutma süresine göre farklılaştırılmasına yönelik çalışma yapılacağı belirtilerek, “Sermaye piyasası araçları için, azami 2 yıl olmak üzere, bu araçların yatırımcılarca elde tutulma sürelerine göre ödenecek gelir vergisi stopaj oranında kademeli olarak farklılaştırma yapılması konusunda bir çalışma yapılacaktır” denildi. Çalışmadan Maliye Bakanlığı sorumlu olacak. Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine, Merkez Bankası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu da çalışmaya katılacak. Bazı sermaye piyasası araçlarında elde tutma süresine göre farklı vergilendirme var. Ancak standart yok.
 • 6

  LÜKS TÜKETİM PROGRAMDA

  LÜKS TÜKETİM PROGRAMDA
  Lüks tüketimin caydırılmasına yönelik tedbir 2017 programında da yer aldı. Uluslararası yükümlülükler gözetilerek, lüks veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları tespit edilerek caydırıcı vergilendirme yapılacak. Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) tabi listeler gözden geçirilerek, kapsam dışında bulunan lüks veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim malları kapsama alınacak.
 • 7

  5G İÇİN YOLHARİTASI

  5G İÇİN YOLHARİTASI
  5G teknolojisi de 2017 yılı programına girdi. 5G mobil haberleşme hizmetleri alanında uluslararası platformlara katılım, Ar-Ge çalışmaları, patent geliştirilmesi ve standartların belirlenmesi süreçlerine destek sağlanacak. 5G teknolojileri konusunda yol haritası belirlenecek. AB, ABD ve Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere Ar-Ge çalışmaları yakından izlenecek. 5G alanında yerli patent çalışmalarının artırılması için gerekli destekler verilecek.
 • 8

  KAMUDA SÖZLÜ SINAV DÖNEMİ

  KAMUDA SÖZLÜ SINAV DÖNEMİ
  Programda kamuda insan kaynakları başlığı altında neler yapılacağı sıralandı. Kamu sektöründe işe alımlarda yazılı sınavın yanı sıra artık sözlü sınav da yapılacağı programa girdi. Programda, “İşe alımlarda suistimaller önlenecek ve yazılı beceri sözlü sınav yoluyla test edilerek, nitelikli ve verimli kamu personeli alımı gerçekleştirilecektir” denildi. Kamuda performansı esas alan etkili bir insan kaynakları değerlendirme sisteminin uygulanacağı belirtilen programda “Başarının ödüllendirildiği, performansı da dikkate alan bir değerlendirme sistemi için Performans Değerlendirme Kılavuzu hazırlanacaktır. Hizmet içi eğitime ve terfi sistemine ilişkin mevzuat çalışmaları devam edecektir” denildi.