İlişkili Haberler

Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dündar ve Ankara Temsilcisi Gül ile ilgili ihlal kararının gerekçesi açıklandı. 

Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"İsnat edilen suçlamalara temel olarak gösterilen tek olgunun başvuruya konu haberlerin yayımlanması olduğu gözetildiğinde hukukilik şartını sağlamayan tutuklama gibi ağır bir tedbir, ifade ve basın özgürlükleri bakımından demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü bir müdahale olarak kabul edilemez.

Kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan bir olaya ilişkin benzer haberlerin aylar önce yayımlanmış olduğu gözetilmeksizin, başvuru konusu haberler üzerine soruşturma başlatılmasından yaklaşık altı ay geçtikten sonra başvurucular hakkında tutuklama tedbirinin uygulanmasının neden 'gerekli' olduğu, somut olayın özelliklerinden ve tutuklama kararının gerekçelerinden anlaşılamamaktadır.

Somut olayın koşulları altında tutuklama tedbirine başvurulurken Anayasa'nın 13. maddesinde yer verilen temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının ölçütleri arasında yer alan ölçülülük ilkesine uyulup uyulmadığını denetlemek Anayasa Mahkemesi'nin görevidir.

Tutuklama kararlarında isnat edilen suçlara ilişkin olarak mevcut delil durumunun tutuklama için yeterli olduğu belirtilmiş ise de anılan haberler dışında somut herhangi bir delilden bahsedilmemiştir."

92 GÜN TUTUKLU KALDILAR

Dündar ve Gül, MİT TIR'ları haberinin ardından, "gerçeğe aykırı bazı görüntü ve bilgiye yer verdikleri" gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

92 gün tutuklu kalan iki gazeteci, Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararının ardından 26 Şubat'ta serbest bırakılmıştı.