Bahçeli, parti genel merkezindeki konferans salonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.

MHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli konuşmasında, öğretmenliğin en başta bilgisiyle öğreten, tecrübesiyle öğütleyen, uzak görüşlülüğüyle öneren, bunların yanında geleceği özveriyle hazırlayan bir mesleğin unvanı olduğunu söyledi.

İnsanın dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren öğrenmeye muhtaç ve öğrenme ihtiyacıyla dolu olduğunu belirten Bahçeli, "Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen fakir düşecek, geride kalacak, bu yüzden canlılık emarelerini kaybedecektir" ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" sözünü hatırlatan Bahçeli, sahte kurtarıcıların hakim olduğu, dogmaların sözünün geçtiği, ilmin ve irfanın dışlandığı bir millet hayatından istikrar, denge ve düzen beklemenin boşuna bir heves, boş bir gayret olduğunu dile getirdi.

Öğretmenin mağduriyet yaşadığı, itilip kakıldığı, ciddiye ve dikkate alınmadığı bir ülkenin ayakta kalabilmesinin zorluğuna işaret eden Bahçeli, "Mutsuz öğretmen, umutsuz öğrenci, ufuksuz politikalar arasına sıkışmış bir eğitim ve öğretim sisteminin yalnızca bugüne zararı dokunmayacak, gelecek nesillere de ilave külfetler getirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, sosyal ve ekonomik zorluk içinde bocalayan öğretmen kadrosu, siyasi ve ideolojik tasallut altında bunalmış öğretim hayatı, ezbere dayalı, milli perspektiften uzak, manevi sömürü ve politik hesaplara kurban seçilmiş bir müfredat yapısı, katılımcılığı, eşitlikçiliği, idraki önemsemeyen, milli değerleri ve yerli kaynakları özümseme konusunda yetersiz bir eğitim ve terbiye olgusunun bugün Türkiye'nin başlıca sorunları arasında yer aldığını savundu.

Türk eğitim ve öğretim sisteminin kademe kademe düştüğünü ileri süren Bahçeli, şunları söyledi:

"Sürekli değişen politikaların, tutarsız ve temelsiz uygulamaların, öğretmeni pasif ve edilgen hale sokan tasavvurların ceremesini herkes çekmektedir. Maalesef öğretmenlerimizin çığlığını duyan yoktur. Öğretmenlerimizin şikayet ve yakınmalarını muhatap alan, dert edinen, mesele eden de henüz görülmemektedir. Yeni nesillerin öğretmenlerin eseri olacağı söylense de buna müzahir olacak stratejik adımlar atılmamaktadır. Öğretmenlerimizin milletimizin en fedakar unsurları olduğu dile getirilse de bunun gereğini somut ve inandırıcı şekilde yapacak ne bir siyasi irade ne de sorumluluk bilincine rastlamak mümkün olamamaktadır."

Bahçeli, 24 Kasım günü hakkında onca methiyeler düzülen, yere göğe sığdırılamayan aziz öğretmenlerin 25 Kasım sabahından itibaren unutulmuşluğa terk edildiklerini, bunun haksızlığın kanıtı, vefasızlığın açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Öğretmenin huzursuz, içe kapanık, heyecansız, donanımsız, borçlu, aç ve açıkta olduğu bir Türkiye manzarasından sağlıklı ve sağlam bir gelecek projesinin çıkamayacağını söyleyen Bahçeli, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Öğretmenlere karşı ertelenen sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, öğretmenlerin 3600 ek göstergeden yararlanmaları, ek ders ile eğitim ve öğretim tazminatlarının yükseltilerek eğitime hazırlık ödeneğinin artırılması, özür grubu tayinleriyle ilgili sorunların çözülmesi, kadrosu olmadan çalıştırılan sözleşmeli ve geçici öğretmenlerin daimi kadrolara alınmaları, emekli öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi, atanamayan öğretmen "çilesi"nin tamamen sonlandırılması gibi konuların takipçisi olacaklarını bildirdi.