Berat Kandili 2019 ne zaman? (Ramazan ne zaman başlıyor?)

Berat Kandili, 8 Mart'ta başlayan üç ayların ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biri olan Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

12.04.2019 - 10:46 | Son Güncelleme : 18.04.2019 - 10:01

Berat Kandili 2019 ne zaman? (Ramazan ne zaman başlıyor?)

Berat Kandili (Beraat Kandili), İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15.gününe bağlayan geceye Berat gecesi denir.

"Beraet" kelimesinin kısaltılmış ifadesi olan berat, İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Şaban ayının 15 gecesi idrak edilen Berat Kandili, Allah'ın (C.C) af, marifet ve rahmetiyle bezeli kutlu bir gece olarak kabul ediliyor. Berat Kandili aynı zamanda Ramazan'ın habercisidir.

Berat Kandili bu yıl 19 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ 19 NİSAN'DA

Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Aslı "Beraettir." Beraat sözlükte, "bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak" şeklinde açıklanıyor. Berat kandiline, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Müslümanlar bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının 15. gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur."

Bu mübarek gecenin en meşhur adı “leyle-i beraa” (berat gecesi) olmakla birlikte “leyle-i mübareke”, “leyle-i rahmet”, “leyle-i sakk” gibi isimlerle anılır.

Bu isimlerde rahmet ve mübarek bir gece isimlerinin manası açıktır. “Berat” ve “sakk” gecesi denmesi ise şundandır: Vergi tamamen ödendiğinde ödeyenlere borçlarının olmadığına dair bir sak (belge, sened) yazıldığı gibi Allah Teala da bu gece mümin kullarının günahlarını affederek bağışlandıklarına dair berat yazmaktadır. İşte bundan dolayı böyle bir isim verilmiştir.

RAMAZAN 6 MAYIS'TA BAŞLIYOR 

Ramazan Ayı bu yıl  6 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Ramazan Bayramı ise 4 Haziran Salı günü başlayacak. 

Sayfa Yükleniyor...