CHP’den tutuklu vekiller için yeni adım

CHP, tutuklu milletvekillerinin ant içebilmesi için Meclis’e başvuruda bulundu.

Anadolu Ajansı 02.12.2011 - 10:38

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, TBMM Başkanlığı’na tutuklu milletvekilleriyle ilgili başvuru yaptı.

Aldan ve Öztürk, 12 Haziran genel seçim sonrası çeşitli suçlardan tutuklu bulunan Mehmet Haberal, Mustafa Ali Balbay, Engin Alan, Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız, Kemal Aktaş, Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın milletvekili seçildiğini anımsattı.

Başvuruda, bu milletvekillerinin, yargılandıkları mahkemelerce salıverilmedikleri için yasama görevini yerine getiremediği, seçilmelerinin üzerinden geçen uzunca süreye rağmen tahliye edilmelerine ortam sağlayacak yasal düzenlemenin de bir türlü yerine getirilmediği ifade edildi.

Seçmen iradesiyle milletvekili seçilen ancak yargı kararıyla yasama görevlerini yerine getirme olanağından mahrum kalan 8 üyenin durumunun, iktidar ve muhalefet partileri arasında sürekli bir gerginlik nedeni olduğunun belirtildiği başvuruda, ''Siyasi partiler arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkilemekte ve parlamenter sistemin sağlıklı işlemesinde engel teşkil etmektedir. Bu açıdan tutuklu milletvekillerinin yasama faaliyetine özgür biçimde katılımları ve cezaya dönüşen uzun tutukluluk sürelerinin makul bir seviyeye indirilmesi konusunda görev, doğrudan yasama organına düşmektedir'' denildi.

‘TUTUKLULUK YEMİNE ENGEL DEĞİL’
Başvuruda, Anayasası'nın 81. maddesindeki düzenleme uyarınca, TBMM üyelerinin ant içmelerinin, anayasal bir zorunluluk olduğu ancak geçen süre içinde bu amir hükmün de yerine getirilmediği belirtildi.

Tutuklu olmanın, yemin etmeye engel bir durum olmadığının vurgulandığı başvuruda, şunlar kaydedildi:

''Örneğin bir tutuklunun herhangi bir dava sırasında mahkeme huzurunda yeminli tanık olarak dinlenmesi nasıl mümkün ise Anayasamızın 81. maddesi gereğince ant içmeleri de o kadar mümkündür. Kaldı ki tutukluluğu ant içmeye mani bir hal olarak nitelenmesi Anayasa'nın amir bir hükmünü ihlal mahiyetindedir. Tutuklu olsa dahi bir milletvekilinin Genel Kurul faaliyetleri dışında da yazılı soru önergesi verme veya yasa teklifi hazırlama gibi görevleri yerine getirmesi pekala olası bulunmaktadır. Dolayısıyla bu görevlerden yoksun kılınmak parlamenter demokrasinin ruhuna aykırı bir tutumdur.

Keza tutukluluk halleri gerekçe gösterilerek 8 milletvekilinin ant içmesi için gereğinin yapılmaması hukuka aykırı bir işlem olmakla birlikte, aynı zamanda kişisel hak kaybına neden olan bir konudur. Zira bu nedenle başta özlük olmak üzere milletvekillerine tanınan haklardan yararlanmaları da engellendiğinden, aile fertleri mağdur edilmektedir.

Bu nedenle yasama görevini tam anlamıyla ve özgür bir biçimde yerine getirmelerine kadar, Silivri ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla gereken yazışmanın yapılarak, Anayasa'nın 81. maddesi uyarınca tutuklu milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda hazır edilerek, ant içmelerinin sağlanmasını arz ederiz.''

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...