Dijital ekonomide sınıfta kaldık

Dünya Ekonomik Forumu, dijital kapasite ve gelişmişlik araştırmasını açıkladı. Türkiye'nin 5 yılda 19 sıra birden gerilediği görülüyor.

14.04.2011 - 09:45

Dijital ekonomide sınıfta kaldık

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) açıkladığı 'dijital gelişmişlik' raporuna göre Türkiye, dijital kapasite ve ekonomi açısından gelişse de diğer ülkelerdeki gelişmenin gerisinde kaldı. 2006'da 52. sırada olan Türkiye 2010'da 71. sıraya geriledi.

Rapor, bu alanda tüm ülkeleri inceleyen ve en detaylı bilgileri içeren dosya olarak kabul ediliyor. WEF’in 2010-2011 raporunda bilişim teknolojilerini (BT) en iyi kullanma konusunda İskandinav ve Asya ülkelerinin başı çektiği görünüyor.

Rapora göre dijital ekonomiler arasında en rekabetçi olan iki ülke sırasıyla İsveç ve Singapur; bu iki ülkeyi ise Finlandiya, İsviçre ve ABD takip etmekte. Raporda dijital olarak rekabetçi bir ekonomiye sahip olmanın ve bilişim teknolojilerini efektif kullanmanın, ekonomik, sosyal ve çevresel anlamda çok daha sürdürülebilir bir dünyanın en önemli yapı taşlarından biri olduğunun altı çiziliyor.

WEF’in özellikle üzerinde durduğu bir başka konu da BT’nin, gelecek 10 yıl içerisinde uluslararası toplumun modernizasyonu ve yenilik anlamında gelişmesindeki yadsınamaz gücü.

Raporun üzücü tarafıysa, Türkiye’nin dijital kapasite açısından 3,8 endeks puanı ile kendine 71′inci sırada yer bulabilmiş olması. Nundan daha da üzücü olan, bilişim teknolojilerini geliştirme konusundaki hızın düşüklüğü. Zira rapora göre Türkiye 52′nci sırada yer bulduğu 2006′dan bu yana sürekli bir gerileme gösterip, 2010'da 71. sırada yer aldı.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...